Публични регистри • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > Публични регистри

Публични регистри

Специален регистър на колективните трудови договори

Списък на регистрираните в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" колективни трудови договори на отраслово и браншово ниво през 2011г. 

Разпрострени браншови КТД

Публичен регистър на Декларациите по чл. 15 от ЗЗБУТ

  Публичният регистър на декларациите по чл. 15 от ЗЗБУТ е достъпен от следния адрес: