ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТ 1 НА ПРОЕКТ BG051PO001-6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТ 1 НА ПРОЕКТ BG051PO001-6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Начална дата: 07.01.14

Крайна дата: 20.02.14

Краен срок за достъп до документи: 10.02.2014 г.

Краен срок за получаване на оферти: 20.02.2014 г.

Отваряне на офертите: 21.02.2014 г.

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ:

pdf.gifСъобщение № 0104-7146/17.03.2014 г. относно датата, часа и мястото за отваряне на ценовите оферти (28.59 KB)

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

pdf.gifОтговор № ПЕКД-003/09.01.2014 г. до всички потенциални участници (41.7 KB)

pdf.gifОтговор № ПЕКД-012/17.01.2014 г. до всички потенциални участници (70.37 KB)

pdf.gifОтговор № ПЕКД-014/17.01.2014 г. до всички потенциални участници (120.71 KB)

pdf.gifОтговор № ПЕКД-018/20.01.2014 г. до всички потенциални участници (62.06 KB)

pdf.gifОтговор № ПЕКД-019/22.01.2014 г. до всички потенциални участници (59.49 KB)

pdf.gifОтговор № ПЕКД-021/24.01.2014 г. до всички потенциални участници (62.02 KB)

pdf.gifОтговор № ПЕКД-022/24.01.2014 г. до всички потенциални участници (38.07 KB)

pdf.gifОтговор № ПЕКД-034/07.02.2014 г. до всички потенциални участници (80.48 KB)

pdf.gifОтговор № ПЕКД-036/07.02.2014 г. до всички потенциални участници (40.33 KB)

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

pdf.gifТитулна страница и съдържание (130.34 KB)

pdf.gifРаздел I. Решение № ОП-004/07.01.2014 г. (122.91 KB)

pdf.gifРаздел II. Обявление № ОП-005/07.01.2014 г. (551.4 KB)

pdf.gifРаздели III-VI /Описание на обхвата на поръчката; Техническа спецификация (Задание); Указания към участниците за подготовка на офертите; Методика за комплексна оценка на офертите/ (581.16 KB)

Раздел VII. Приложения:

doc.gifПриложение 01 (201.5 KB)

doc.gifПриложение 02 (226.5 KB)

doc.gifПриложение 03 (190.5 KB)

doc.gifПриложение 04(207 KB)

doc.gifПриложение 05 (311.5 KB)

doc.gifПриложение 06 (196 KB)

doc.gifПриложение 07 (194.5 KB)

doc.gifПриложение 08 (196.5 KB)

doc.gifПриложение 09 (191 KB)

doc.gifПриложение 10 (190 KB)

doc.gifПриложение 11 (195.5 KB)

doc.gifПриложение 12 (197 KB)

doc.gifПриложение 13 (194.5 KB)

doc.gifПриложение 14 (198.5 KB)

doc.gifПриложение 15 (191 KB)

doc.gifПриложение 16 (191 KB)

doc.gifПриложение 17 (191 KB)

doc.gifПриложение 18 (197 KB)

doc.gifПриложение 19 (196 KB)

doc.gifПриложение 20 (61.5 KB)

doc.gifПроект на договор (281.5 KB)