ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на лицензи за право на ползване със софтуерна осигуровка за програмни продукти за изграждане на базова инфраструктура за изпълнение на Информационна система на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" по проект BG051PO001 - 6.1.06 "Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна Инспекция по Труда“ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на лицензи за право на ползване със софтуерна осигуровка за програмни продукти за изграждане на базова инфраструктура за изпълнение на Информационна система на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" по проект BG051PO001 - 6.1.06 "Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна Инспекция по Труда“

Начална дата: 30.06.14

Крайна дата: 14.08.14

Начало: 30.06.2014 г.

Краен срок за достъп до документи: 04.08.2014 г., 17:30 ч.

Краен срок за получаване на оферти: 14.08.2014 г., 17:30 ч.

Отваряне на офертите: 15.08.2014 г., 13:30 ч.

ДАТА, МАСТО И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ:

pdf.gifСъобщение № ПЕКД-249/04.09.2014 г. относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти (41.83 KB)

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

pdf.gifОтговор № ПЕКД-0209/04.08.2014 г. до всички потенциални участници (113.83 KB)

ДОКУМЕНТАЦИЯ:


doc.gifДокументация за участие

pdf.gifОбявление №ОП-054/30.06.2014

pdf.gifРешение №ОП-053/30.06.2014