ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЗАСТРАХОВКА „АВТОКАСКО” НА 132 БРОЯ АВТОМОБИЛА, СОБСТВЕНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”” • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЗАСТРАХОВКА „АВТОКАСКО” НА 132 БРОЯ АВТОМОБИЛА, СОБСТВЕНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА””

Начална дата: 23.05.13

Крайна дата: 18.06.13

Съобщение относно датата, мястото и часа за отваряне на ценовите оферти

pdf.gifСъобщение относно датата, мястото и часа за отваряне на ценовите оферти (365.55 KB)

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

pdf.gifОтговор № 113/30.05.2013г. до нсички потенциални участници (348.49 KB)

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ТИТУЛНА СТРАНИЦА И СЪДЪРЖАНИЕ

pdf.gifТитулна страница и съдържание (237.75 KB)

РАЗДЕЛ I. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

unknown.gifРешение № РОП-022/23.04.2013г. (123.36 KB)

РАЗДЕЛ II. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

unknown.gifОбявление № ООП-013/23.04.2013г. (397.62 KB)

РАЗДЕЛ III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗДЕЛ V. УКАЗАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ И ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

РАЗДЕЛ VI. ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

pdf.gifРаздели III - VI (411.3 KB)

РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ:

doc.gifПриложения (416 KB)

pdf.gifТаблица № 1 (49.22 KB)