Архив до м.юни 2014 г. • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г.

Архив до м.юни 2014 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБУЧЕНИЯ НА 460 ИНСПЕКТОРИ ПО ТРУДА ПО ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.07 „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, ПО КОЙТО БЕНЕФИЦИЕНТ Е ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Начална дата: 22.04.14

Крайна дата: 02.06.14

Начало: 22.04.2014 г. Краен срок за достъп до документи: 23.05.2014 г., 17.30 часа Краен срок за представяне на оферти: 02.06.2014 г., 17.30 часа Отваряне на офертите: 03.06.2014 г. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ: Решение № ОП-023/25.07.2014 г....

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: „Периодични доставки на копирна хартия, канцеларски материали и оригинални консумативи за разпечатваща техника (тонер касети) за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” с 3 обособени позиции”

Начална дата: 17.03.14

Крайна дата: 28.04.14

Начална дата: 17.03.2014 г. Краен срок за получаване на документация за участие: 17.04.2014 г., 17:30 часа Краен срок за получаване на оферти: 28.04.2014 г., 17:30 часа Отваряне на офертите: 29.04.2014г., 13:00 часа Съобщение №...

Публична покана № 9026788: „Застраховане на автомобили, собственост на ИА „Главна инспекция по труда”, недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията и застраховка “Злополука и общо заболяване” на служителите на ИА “Главна инспекция по труда”

Начална дата: 12.03.14

Крайна дата: 20.03.14

Публична покана № 9026788 Начална дата: 12.03.2014 Крайна дата: 20.03.2014 Линк към АОП - http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9026788 Публична покана № 9026788 Документация (269.11 KB) Приложения (300.5 KB) Таблица № 1...
  << <12345678910 > >>