Архив до м.юни 2014 г. • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г.

Архив до м.юни 2014 г.

Публична покана № 9023682 „“Консултантски услуги по разработване и изпълнение на тестове във връзка с приемане на информационната система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” по проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда””

Начална дата: 28.02.14

Крайна дата: 12.03.14

Начална дата: 28.02.2014 г. Крайна дата: 12.03.2014 г. до 17.30 часа Публична покана № 9026360 (линк към АОП) ДОКУМЕНТАЦИЯ: Публична покана № ОП-027/28.02.2014 г. (109.01 KB) Документация (278.47 KB) Приложение № 1 (218 KB)...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: «Изработване на рекламни материали – банер, плакати, промо-пакети (папка, бележник, химикал)» - по Проект «Повишаване организационния капацитет на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”», финансиран от Оперативна програма «Административен капацитет», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос „Добро управление”, Подприоритет „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия - BG051PO002/12/1.1-05.

Начална дата: 27.02.14

Крайна дата: 10.04.14

Краен срок за достъп до документи: 31.03.2014 г. 17:30 часа Краен срок за получаване на оферти: 10.04.2014 г. 17:00 часа Отваряне на офертите: 11.04.2014 г. 13:30 часа ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ: Съобщение № 0016/29.04.2014 г. относно...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 НА ПРОЕКТ BG051PO001-6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Начална дата: 17.02.14

Крайна дата: 31.03.14

Начална дата: 17.02.14 Крайна дата: 31.03.14 Краен срок за достъп до документи: 21.03.2014 г. Краен срок за получаване на оферти: 31.03.2014 г. Отваряне на офертите: 01.04.2014 г. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ: Отговор № ПЕКД-064/19.03.2014 г....

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТ 1 НА ПРОЕКТ BG051PO001-6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Начална дата: 07.01.14

Крайна дата: 20.02.14

Краен срок за достъп до документи: 10.02.2014 г. Краен срок за получаване на оферти: 20.02.2014 г. Отваряне на офертите: 21.02.2014 г. ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ: Съобщение № 0104-7146/17.03.2014 г. относно датата, часа и мястото за отваряне...
  << <12345678910 > >>