Архив до м.юни 2014 г. • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г.

Архив до м.юни 2014 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на пощенски услуги за нуждите на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” с две обособени позиции”

Начална дата: 20.02.13

Крайна дата: 22.03.13

Съобщение № 068/24.04.2013г. относно датата, часа и мястото за отваряне на ценовите оферти (31.24 KB) ДОКУМЕНТАЦИЯ: Титулна страница и съдържание (298.58 KB) РАЗДЕЛ 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА Решение № РОП-004/20.02.2013г....

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА И ЗАСТРАХОВКА “ЗЛОПОЛУКА И ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ” НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ИА “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” С ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Начална дата: 23.01.13

Крайна дата: 05.03.13

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ: Решение № РОП-011/26.03.2013г. (116.65 KB) СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДАТАТА И ЧАСА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОФЕРТИ: Съобщение № 029/25.03.2013г. относно датата и часа за отваряне на финансовите оферти (27.93 KB) РЕШЕНИЕ...
  << <12345678910 > >>