Архив до м.юни 2014 г. • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г.

Архив до м.юни 2014 г.

ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Разработване на Кодекси на „добри практики”; Технически правила; Ръководство с практически правила и ръководни принципи по безопасност и здраве при работа със 7 обособени позиции”

Начална дата: 08.11.12

Крайна дата: 07.01.13

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ Решение № ОП-0001/03.02.3012г. за прекратяване на обществена поръчка (240.16 KB) ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ Отговор № УТ-0373/29.11.2012г. до всички потенциални участници (121.28 KB) Отговор № УТ-0394/12.12.2012г. до...

ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:“Разработване на профили по безопасност и здраве при работа по икономически дейности с 3 обособени позиции"

Начална дата: 28.08.12

Крайна дата: 22.10.12

СЪОБЩЕНИЕ № УТ-0376/07.12.2012Г. ОТНОСНО ДАТАТА И ЧАСА НА ОТВАРЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОФЕРТИ (285.9 KB) ДОКУМЕНТАЦИЯ ТИТУЛНА СТРАНИЦА И СЪДЪРЖАНИЕ (189.86 KB) РАЗДЕЛ І. РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ *Решение за откриване на процедурата (3.35 MB) *Обявление...

ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Разработване и внедряване на информационна система на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" по проект BG051PO001 - 6.1.06 "Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Начална дата: 22.08.12

Крайна дата: 21.09.12

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ На 10.12.2012г. /понеделник/ в 11:00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” №3, ст.107, ще бъдат...

ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на 12 броя еднакви копирни машини по проект по проект BG051PO001- 6.1.07 „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА”, финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси” и по който бенефициент е Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

Начална дата: 24.07.12

Крайна дата: 24.08.12

Информация от страницата на АОП Решение №ОП-015 от 24.07.2012г. за откриване на процедура по ЗОП (2.9 MB) Oбявление №ОП-14 от 24.07.2012г. за открита процедура по ЗОП (6.83 MB) Решение за прекратяване № ПКТ-020/14.03.2013г. (341.58...
  << <12345678910 > >>