Архив до м.юни 2014 г. • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г.

Архив до м.юни 2014 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРИ, ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ И ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Начална дата: 04.05.12

Съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти На 04.05.2012г. /петък/ в 10:00 ч. на в сградата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков" №3,...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА КОНСУМАТИВИ ЗА РАЗПЕЧАТВАЩА ТЕХНИКА, ХАРТИЯ И КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”, ДИРЕКЦИИ И ОТДЕЛИ „ИНСПЕКЦИИ ПО ТРУДА”

Начална дата: 19.03.12

Въпроси и отговори *Отговор № 022/30.01.2012г. (62.69 KB) до всички потенциални участници *Отговор № 016/25.01.2012г. (101.96 KB) до всички потенциални участници *Отговор № 007/21.01.2012г. (46.91 KB) до всички потенциални участници *Отговор №...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА И ЗАСТРАХОВКА “ЖИВОТ” НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ИА “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” С ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Начална дата: 02.03.12

Въпроси и отговори *Отговор № 035/07.02.2012г. (38.37 KB) до всички потенциални участници * Отговор № 021/30.01.2012г. (36.36 KB) до всички потенциални участници Документация Решение № РОП-003/23.01.2012г. (123.67 KB) за откриване на...

ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Разработване на профили по безопасност и здраве при работа по икономически дейности с 31 обособени позиции”

Начална дата: 24.02.12

Отваряне на ценови оферти Съобщение № УТ-0125/31.05.2012г. относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти Въпроси и отговори *Отговор № УТ-0066/26.03.2012г (75.77 KB) до всички потенциални участници *Отговор №...
  << <12345678910 > >>