Архив до м.юни 2014 г. • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г.

Архив до м.юни 2014 г.

ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Разработване на Кодекси на „добри практики”;Технически правила; Ръководство с практически правила и ръководни принципи по безопасност и здраве при работа* с 30 обособени позиции”

Начална дата: 24.02.12

Въпроси и отговори *Отговор № УТ-0094/02.05.2012г. (52.2 KB) до всички потенциални участници *Отговор № УТ-0090/26.04.2012г. (66.49 KB) до всички потенциални участници *Отговор № УТ-0086/21.04.2012г. (102.02 KB) до всички потенциални...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” ПО ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Начална дата: 24.02.12

Съобщение относно удължаване срока на работа на комисията СЪОБЩЕНИЕ във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на информационна система на Изпълнителна...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: „ДОСТАВКИ НА ХАРТИЯ И КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТИТЕ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ, ЧИЕТО РЕАЛИЗИРАНЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”, В КАЧЕСТВОТО Й НА БЕНЕФИЦИЕНТ”

Начална дата: 03.02.12

Въпроси и отговори *Отговор № 085/27.12.2011г. (103.23 KB) до всички потенциални участници *ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: (531.74 KB) „ДОСТАВКИ НА ХАРТИЯ И КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: "Логистично осигуряване провеждането на обучения на асистенти в инспекционната дейност по проект BG051PO001-6.1.07 "Подобряване на контрола на труда", финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси", по който бенефициент е Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Начална дата: 24.11.11

Въпроси и отговори * Отговор № 031/24.10.2011г. (62.46 KB) до всички потенциални участници * Отговор № 029/24.10.2011г. (77.95 KB) до всички потенциални участници Съобщение до всички участници (36.5 KB) относно промяна в датата за отваряне на...
  << <12345678910