Работа на български граждани в чужбина • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За работодатели и работещи > Работа на български граждани в чужбина

Работа на български граждани в чужбина

13.06.19

Промени в изискванията за достъп до пазара на труда в Конфедерация Швейцария за български граждани след 01.06.2019 г.

След 01.06.2019 г. режимът на достъп до пазара на труда на българските граждани в Швейцария е изменен съгласно решение на Федералния съвет на К Швейцария от 15.05.2019 г. Българските граждани, желаещи да работят в К Швейцария, няма да се...

Таблица с минималните ставки и условия на труд в страните от ЕС и държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство

Данните за минималните условия на труд и заплащане, действащи през 2017 г. в страните от ЕС и държавите – страни по споразумението за Европейското икономическо пространство, са налични в прикачения файл. таблица за 2017...

05.01.16

Работа като домашни помощници и лични асистенти в Австрия

ИА „Главна инспекция по труда” публикува информация и документи за законодателството в Австрия, регламентиращо услугите по домовете: - ЗАКОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ПО ДОМОВЕТЕ Закон за обслужване по домовете.tif (1.76 MB) - ИНФОРМАЦИЯ ЗА...

28.07.14

Полезно за търсещи заетост във Великобритания

Предвид получавани в ИА ГИТ сигнали от граждани за рискови практики при осигуряването на заетост в чужбина, като сключване на договори за стартиране на дейност като самонаети лица, за работа като Au Pair, участие в курсове за обучение, осигуряващи...

Съобщение на Службата по трудовите и социалните въпроси на МТСП при посолството на Република България в Австрия

Уважаеми сънародници, След изтичане на срока за действие на преходните разпоредби от Договора за присъединяване на Република България към ЕС на 31.12.2013, настъпват значителни промени в статута на българските граждани в Австрия – те...

Съобщение на Службата по трудовите и социалните въпроси (СТСВ) на МТСП при посолството на Република България във ФРГ

Уважаеми сънародници, След изтичане срока на действие на преходните разпоредби, от 01.01.2014 г. настъпват значителни промени в достъпа до пазара на труда и трансграничното предлагане на услуги от български фирми във Федерална република Германия....

Информационна брошура на Ведомството за работна среда за онези, които искат да работят като берачи на горски плодове в Швеция

Информационна брошура на Ведомството за работна среда за онези, които искат да работят като берачи на горски плодове в Швеция Информационна брошура (494.56...

Как да работим законно в Нидерландия

Какво е нужно да направим за да работим законно в Нидерландия Как да работим законно в Нидерландия(367.47 KB) Още полезна...