Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността "старши инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ловеч • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Конкурси > Недопуснати кандидати