Резултати от проведени конкурси • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Конкурси > Резултати

Резултати от проведени конкурси

Проведен конкурс за длъжността:Резултат от конкурса:

Главен инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Смолян

Приключил на 05.04.2017г. с назначаване на:

Иван Стефанов Чувитев

Младши експерт в Дирекция "Управление на човешките ресурси"

Приключил на 27.03.2017г. с назначаване на:

Рангелена Валентинова Миленкова

Юрисконсулт в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ловеч

Приключил на 10.03.2017г. с назначаване на:

Александър Лъчезаров Деков

Инспектор в отдел "Безопасност на труда и контролна дейност", Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Варна

(три щатни бройки)

Приключил на 01.02.2017г. с назначаване на:

1. Емил Даниелов Начев;

2. Добра Георгиева Иванова;

3. Полина Миткова Митева

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ямбол

Приключил на 05.01.2017г. с назначаване на:

Светла Минчева Иванова

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Силистра

Приключил на 20.12.2016г. с назначаване на:

Даниела Иванова Тодорова

Главен инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Разград

Приключил на 19.12.2016г. с назначаване на:

Иван Стефанов Иванов

Юрисконсулт в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ловеч

Приключил на 07.12.2016г.

без издържал кандидат

Старши експерт в отдел "Административно обслужване" към Дирекция "Административно обслужване и информационни технологии"

Приключил на 05.12.2016г. с назначаване на:

Силвия Тодорова Господинова

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Шумен

Приключил на 02.12.2016г. с назначаване на:

Венцислава Валериева Руменова

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ямбол

(2 щатни бройки)

Приключил на 21.11.2016г. с назначаване на:

Екатерина Иванова Железова;

Николай Костов Костадинов

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Благоевград

Приключил на 04.01.2016г. с назначаване на:

Мартина Любенова Стойчева

Старши инспектор в отдел "Административно, информационно и правно осигуряване", Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Варна

(2 щатни бройки)

Приключил на 04.01.2016г. с назначаване на:

Любка Пенкова Бурназова;

Марияна Койчева Димова