Резултати от проведени конкурси • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Конкурси > Резултати

Резултати от проведени конкурси

Проведен конкурс за длъжността:Резултат от конкурса:

Инспектор в отдел "Трудови правоотношения и правно осигуряване", Дирекция "Инспекция по труда" със седалище София

Приключил на 21.10.2019г. с назначаване на:

Лъчезар Живков Лазаров

Директор на Дирекция "Административно обцлужване и информационни технологии" на ИА "Главна инспекция по труда", гр. София

Приключил на 14.10.2019г. с назначаване на:

Юлиян Пешков Петров

Старши инспектор в  Дирекция „Инспекция по труда “ със седалище Кюстендил

Приключил на 14.10.2019г. с назначаване на:

Милена Емилова Ангелова

Инспектор в отдел „Условия на труд“, Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище София

Приключил на 15.07.2019г. с назначаване на:

Цанко Димитров Тодоров