Резултати от проведени конкурси • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Конкурси > Резултати

Резултати от проведени конкурси

Проведен конкурс за длъжността:Резултат от конкурса:

Инспектор в отдел "Трудови правоотношения и правно осигуряване", Дирекция "Инспекция по труда" със седалище София

Приключил на 21.10.2019г. с назначаване на:

Лъчезар Живков Лазаров

Директор на Дирекция "Административно обцлужване и информационни технологии" на ИА "Главна инспекция по труда", гр. София

Приключил на 14.10.2019г. с назначаване на:

Юлиян Пешков Петров

Старши инспектор в  Дирекция „Инспекция по труда “ със седалище Кюстендил

Приключил на 14.10.2019г. с назначаване на:

Милена Емилова Ангелова

Инспектор в отдел „Условия на труд“, Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище София

Приключил на 15.07.2019г. с назначаване на:

Цанко Димитров Тодоров

Инспектор в  Дирекция „Инспекция по труда “ със седалище Перник

Приключил на 15.07.2019г. с назначаване на:

Ваня Валериева Павлова

Старши юрисконсулт в  Дирекция „Инспекция по труда “ със седалище Пазарджик

Приключил на 15.07.2019г. с назначаване на:

Радослава Николаева Тодорина

Директор на Дирекция "Административно обцлужване и информационни технологии" на ИА "Главна инспекция по труда", гр. София

Приключил без назначение

Старши инспектор в  Дирекция „Инспекция по труда “ със седалище Русе

Приключил на 01.07.2019г. с назначаване на:

Мария-Луиза Красимирова Янчева

Инспектор в  Дирекция „Инспекция по труда “ със седалище Добрич

Приключил на 01.07.2019г. с назначаване на:

Милена Цанкова Димитрова

Инспектор в отдел "Трудови правоотношения и правно осигуряване", Дирекция "Инспекция по труда" със седалище София

Приключил на 03.06.2019г. с назначаване на:

Димитрина Антонова Янева

Инспектор в отдел „Условия на труд“, Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище София

Приключил на 13.05.2019г. с назначаване на:

Николай Лъчезаров Ватахски

Инспектор в  Дирекция „Инспекция по труда “ със седалище Търговище

Приключил на 20.05.2019г. с назначаване на:

Светлозар Николаев Панайотов

Юрисконсулт в  Дирекция „Инспекция по труда “ със седалище Търговище

Приключил без назначение

Инспектор в отдел „Административни, информационно и правно осигуряване“, Дирекция „Инспекция по труда “ със седалище Бургас

( две щатни бройки )

Приключил на 07.05.2019г. с назначаване на:

Десислава Петрова Смърданска

Росица Димитрова Узунова

Инспектор в  Дирекция „Инспекция по труда “ със седалище Плевен

Приключил на 15.04.2019г. с назначаване на:

Светослав Димитров Марков

Инспектор в отдел „Условия на труд“, Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище София

( две щатни бройки )

Приключил на 18.03.2019г. с назначаване на:

Ана Наскова Благоева

Старши инспектор в отдел „Безопасност на труда и контролна дейност“, Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Бургас

Приключил на 18.03.2019г. с назначаване на:

Валентин Ангелов Вангелов

Главен инспектор в  Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Видин

Приключил на 18.03.2019г. с назначаване на:

Петър Цветанов Петров

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ловеч

Приключил на 01.03.2019г. с назначаване на:

Пламена Петрова Иванова

Юрисконсулт в отдел "Трудови правоотношения и правно осигуряване", Дирекция "Инспекция по труда" със седалище София

Приключил на 25.02.2019г. с назначаване на:

Димитър Николаев Маджаров

Инспектор в  Дирекция „Инспекция по труда “ със седалище Габрово

( две щатни бройки )

Приключил на 04.02.2019г. с назначаване на:

Калина Георгиева Черкезова

Ивелин Стефанов Георгиев

Старши инспектор в Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Хасково

Приключил на 12.02.2019г. с назначаване на:

Павлина Златкова Николова

Старши юрисконсулт в отдел „Административно, информационно и правно осигуряване“, Дирекция „Инспекция по труда Софийска област“ със седалище София

Приключил на 06.02.2019г. с назначаване на:

Ивайло Росенов Иванов

Старши инспектор в Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Велико Търново

Приключил на 01.02.2019г. с назначаване на:

Кина Йорданова Стефанова

Инспектор в отдел „Безопасност на труда и контролна дейност“, Дирекция „Инспекция по труда Софийска област“ със седалище София

( три щатни бройки )

Приключил на 10.12.2018г. с назначаване на:

Марио Наполеонов Чаркчиев

Борислав Емануилов Хранов

Инспектор в отдел "Трудови правоотношения и правно осигуряване", Дирекция "Инспекция по труда" със седалище София

Приключил на 07.11.2018г. с назначаване на:

Марияна Манолова Димитрова

Главен експерт в Дирекция „Финансово-стопански дейности“ на ИА "Главна инспекция по труда", гр. София

Приключил на 15.10.2018г. с назначаване на:

Диляна Иванова Цекова

Началник на отдел "Информационни технологии" в  Дирекция "Административно обслужване и информационни технологии" на ИА "Главна инспекция по труда", гр. София

Приключил на 08.10.2018г. с назначаване на:

Венелин Христов Панев

Главен инспектор в отдел „Безопасност на труда и контролна дейност“, Дирекция „Инспекция по труда Софийска област“ със седалище София

Приключил на 08.10.2018г. с назначаване на:

Валентина Герасимова Стоянова

Младши експерт в Дирекция „Управление на човешките ресурси“ на ИА "Главна инспекция по труда", гр. София

Приключил на 01.10.2018г. с назначаване на:

Валентина Методиева Бибева

Старши юрисконсулт - по заместване,  за срок на работа до завръщане на титуляра на длъжността в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Видин

Приключил без назначение

Инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Кърджали

Приключил на 01.10.2018г. с назначаване на:

Али Салиф Салиф

Старши инспектор в Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Хасково

Приключил на 01.10.2018г. с назначаване на:

Луиза Ованес Габрова

Инспектор в отдел „Условия на труд“, Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище София

Приключил на 13.08.2018г. с назначаване на:

Мартин Христомиров Георгиев

Юрисконсулт в Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Добрич

Приключил на 23.07.2018г. с назначаване на:

Галин Христов Николов

Инспектор в отдел „Безопасност на труда и контролна дейност“, Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Пловдив

( две щатни бройки )

Приключил на 23.07.2018г. с назначаване на:

1.Атанас Димитров Пейчинов

2.Димитър Бончев Рангелов

Старши юрисконсулт в отдел „Административно, информационно и правно осигуряване“, Дирекция „Инспекция по труда Софийска област“ със седалище София

Приключил на 09.07.2018г. с назначаване на:

Владимир Валентинов Вутов

Старши инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Плевен

( две щатни бройки )

Приключил на 02.07.2018г. с назначаване на:

1.Теодора Асенова Цветкова

2.Ивелина Мирославова Димитрова

Старши инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Разград

Приключил на 02.07.2018г. с назначаване на:

Айлин Севдим Мехмед

Старши инспектор в отдел „Условия на труд“, Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище София

Приключил на 20.06.2018г. с назначаване на:

Юри Спасов Доцин

Инспектор в отдел „Административно, информационно и правно осигуряване“, Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Бургас

Приключил на 18.06.2018г. с назначаване на:

Николай Пенков Кръстев

Инспектор в отдел „Условия на труд“, Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище София

Приключил на 05.06.2018г. с назначаване на:

Цветелина Руменова Караджинова

Инспектор в отдел „Безопасност на труда и контролна дейност“, Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Пловдив

( две щатни бройки )

Приключил без назначение

Директор в Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Хасково

Приключил на 28.05.2018г. с назначаване на:

Кирчо Жеков Кирев

Инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Кюстендил

Приключил на 16.04.2018г. с назначаване на:

Силвия Василева Стефанова

Старши инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Ямбол

( две щатни бройки )

Приключил на 16.04.2018г. с назначаване на:

1. Добринка Минчева Иванова

2. Тотка Георгиева Иванова

Инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Кърджали

Приключил без назначение

Старши инспектор в отдел „Безопасност на труда и контролна дейност“, Дирекция „Инспекция по труда Софийска област“ със седалище София

Приключил на 02.04.2018г. с назначаване на:

Емил Георгиев Цонев

Инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Перник

Приключил на 26.03.2018г. с назначаване на:

Ирина Иванова Якимова

Инспектор в отдел „Условия на труд” към Дирекция „Инспекция по труда” със седалище София

Приключил на 19.02.2018г. с назначаване на:

Атанас Веселинов Корцанов

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ловеч

Приключил на 19.02.2018г. с назначаване на:

Благовест Руменов Петров

Старши инспектор в отдел "Трудови правоотношения и правно осигуряване", Дирекция "Инспекция по труда" със седалище София

Приключил на 12.02.2018г. с назначаване на:

Николай Андонов Андонов

Главен инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Добрич

Приключил на 12.02.2018г. с назначаване на:

Станка Николова Паскалева

Инспектор в отдел "Безопасност на труда и контролна дейност", Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Варна

(две щатни бройки)

Приключил на 12.02.2018г. с назначаване на:

1. Живка Асенова Господинова

2. Димитър Игнатов Игнатов

Старши инспектор в отдел „Административно, информационно и правно осигуряване” към Дирекция „Инспекция по труда Софийска област“ със седалище София

Приключил на 01.02.2018г. с назначаването на:

Меглена Маринова Маринова-Василева

Инспектор в отдел „Административно, информационно и правно осигуряване” към Дирекция „Инспекция по труда Софийска област“ със седалище София

Приключил на 01.02.2018г. с назначаването на:

Александър Иванов Заяков

Главен инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Велико Търново

Приключил на 15.01.2018г. с назначаването на:

Николай Стефанов Николов

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Видин

Приключил на 29.12.2017г. с назначаването на:

Виктор Пламенов Цолов

Инспектор в отдел "Безопасност на труда и контролна дейност", Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Пловдив

Приключил на 05.12.2017г. с назначаване на:

Славка Георгиева Пеева

Старши инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Пазарджик

Приключил на 01.12.2017г. с назначаване на:

Радослав Илиев Марков

Младши експерт в Дирекция "Управление на човешките ресурси"

Приключил на 13.11.2017г. с назначаване на:

Райна Тодорова Янкова

Главен инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Смолян

Приключил на 01.11.2017г. с назначаване на:

Димитър Стоянов Гушков

Инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Ямбол

Приключил на 02.10.2017г. с назначаване на:

Надежда Димчева Христова

Старши инспектор в отдел „Административно, информационно и правно осигуряване” към Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Стара Загора

Приключил на 02.10.2017г. с назначаване на:

Димитър Иванов Бояджиев

Началник на отдел „Информационни технологии” в Дирекция „Административно обслужване и информационни технологии”

Приключил на 25.09.2017г. с назначаване на:

Ивайло Николаев Жеков

Директор на дирекция „Инспекция по труда” със седалище София

Приключил на 22.08.2017г. с назначаване на:

Димо Георгиев Иванов

Инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Хасково

Приключил на 21.08.2017г. с назначаване на:

Танита Чанкова Колева

Директор на дирекция „Инспекция по труда” със седалище Видин

Приключил на 16.08.2017г. с назначаване на:

Надежда Стефанова Симеонова

Директор на дирекция „Инспекция по труда” със седалище Добрич

Приключил на 16.08.2017г. с назначаване на:

Ангел Недялков Петков

Инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Шумен

Приключил на 10.08.2017г. с назначаване на:

Георги Петров Петров

Старши инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Ловеч

Приключил на 07.08.2017г. с назначаване на:

Веселина Пенкова Цанова

Инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Сливен

Приключил на 06.07.2017г. с назначаване на:

Наталия Атанасова Содаджиева

Инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Благоевград

Приключил на 12.06.2017г. с назначаване на:

Йорданка Величкова Стоименова

Инспектор в отдел „Административно, информационно и правно осигуряване” към Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Бургас

Приключил на 12.06.2017г. с назначаване на:

Диляна Иванова Илиева

Старши инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Монтана

Приключил на 01.06.2017г. с назначаване на:

Миглена Кирилова Трифонова

Инспектор в отдел „Условия на труд” към Дирекция „Инспекция по труда” със седалище София

(две щатни бройки)

Приключил на 01.06.2017г. с назначаване на:

1. Елина Бойчева Борисова

2. Юри Спасов Доцин

Инспектор в отдел „Административно, информационно и правно осигуряване”, Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Пловдив

(три щатни бройки)

Приключил на 22.05.2017г. с назначаване на:

1. Добромир Иванов Иванов

2. Недялка Тодорова Чорбова

3. Тодор Делчев Буюклиев

Юрисконсулт в отдел "Трудови правоотношения и правно осигуряване", Дирекция "Инспекция по труда" със седалище София

Приключил на 24.04.2017г. с назначаване на:

Васил Емилов Смилов

Старши юрисконсулт в отдел "Трудови правоотношения и правно осигуряване", Дирекция "Инспекция по труда" със седалище София

Приключил на 24.04.2017г. с назначаване на:

Вера Сашкова Плачкова-Стоева

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ямбол

Приключил на 24.04.2017г. с назначаване на:

Евгени Илчев Груев

Главен инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Смолян

Приключил на 05.04.2017г. с назначаване на:

Иван Стефанов Чувитев

Младши експерт в Дирекция "Управление на човешките ресурси"

Приключил на 27.03.2017г. с назначаване на:

Рангелена Валентинова Миленкова

Юрисконсулт в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ловеч

Приключил на 10.03.2017г. с назначаване на:

Александър Лъчезаров Деков

Инспектор в отдел "Безопасност на труда и контролна дейност", Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Варна

(три щатни бройки)

Приключил на 01.02.2017г. с назначаване на:

1. Емил Даниелов Начев

2. Добра Георгиева Иванова

3. Полина Миткова Митева

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ямбол

Приключил на 05.01.2017г. с назначаване на:

Светла Минчева Иванова