Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Конкурси > Контакти


Дирекция "Управление на човешките ресурси"


За координати, относно провеждането на конкурси в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда":

Тодор Станчев

телефон: 02/8101 770

имейл: todor.stanchev@gli.government.bg