Трудови договори по чл. 114а от КТ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > Трудови договори по чл. 114а от КТ

Трудови договори по чл. 114а от КТ


Подробна информация относно договорите по чл. 114а от КТ може да намерите тук


Ред за заверка на трудови договори

 Може да заверите трудови договори:

  по електронен път

√  на място


ЗАВЕРЯВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Осъществява се чрез Портала за договори по чл. 114а от КТ на ИА ГИТ:

https://ednodnevni.gli.government.bg/IPSTS/

Ръководство на потребителя

Данните за вход в системата се предоставят от служителите в Дирекция „Инспекция по труда“, където е землището (или по адресна регистрация, ако имате землища в различни области на страната) срещу регистрационна карта и актуална анкетна карта. За допълнителна информация се обърнете към служителите в Дирекцията.

*данни за Дирекциите може да намерите в таблицата по-долу 


ЗАВЕРЯВАНЕ НА МЯСТО

В Дирекция „Инспекция по труда“, където е землището (или по адресна регистрация, ако имате землища в различни области на страната), с предоставяне на регистрационна карта, актуална анкетна карта и документ за внесени осигурителни вноски.

*данни за Дирекциите може да намерите в таблицата по-долу 


Контакти за технически въпроси:

тел.: 02 8101 724

тел.: 02 8101 708


Дирекции "Инспекция по труда" Електронна поща телефон
● Дирекция "Инспекция по труда" Благоевград
2700, гр. Благоевград,

пл. "Георги Измирлиев" № 9
ditBlagoevgrad@gli.government.bg телефон
(073) 88 49 43

(073) 88 49 42
● Дирекция "Инспекция по труда" Бургас
8000, гр. Бургас,

ул. "Шейново" № 24, ет. 4
ditBurgas@gli.government.bg телефон
(056) 84 34 88
● Дирекция "Инспекция по труда" Варна
9000, гр. Варна,

ул. "Христо Самсаров" № 2А
ditVarna@gli.government.bg телефон
(052) 61 29 46

(052) 61 29 41
● Дирекция "Инспекция по труда" Велико Търново
5000, гр. В. Търново,

ул. "Христо Ботев" № 2А
ditVelikoTarnovo@gli.government.bg телефон
(062) 62 24 38
● Дирекция "Инспекция по труда" Видин
3700, гр. Видин,

ул. "Дунавска" № 6
ditVidin@gli.government.bg телефон
(094) 60 13 03
● Дирекция "Инспекция по труда" Враца
3000, гр. Враца,

ул. "Стоян Заимов" № 2
ditVratsa@gli.government.bg телефон
(092) 66 38 47

(092) 66 63 03
● Дирекция "Инспекция по труда" Габрово
5300, гр. Габрово,

ул. "Брянска" № 30
ditGabrovo@gli.government.bg телефон
(066) 80 82 92
● Дирекция "Инспекция по труда" Добрич
9300, гр. Добрич,

ул. "Независимост" № 7, ет. 5
ditDobrich@gli.government.bg телефон
(058) 60 05 89

(058) 60 06 32
● Дирекция "Инспекция по труда" Кърджали
6600, гр. Кърджали,

ул. "Деспот Слав" № 1, ет. 4
ditKardjali@gli.government.bg телефон
(0361) 6 51 40
● Дирекция "Инспекция по труда" Кюстендил
2500, гр. Кюстендил,

ул. "Гладстон" №  35
ditKustendil@gli.government.bg телефон
(078) 55 20 58
● Дирекция "Инспекция по труда" Ловеч
5500, гр. Ловеч,

бул. "България" № 10
ditLovech@gli.government.bg телефон
(068) 60 15 04
● Дирекция "Инспекция по труда" Монтана
3400, гр. Монтана,

пл. "Жеравица" № 5, ет. 3
ditMontana@gli.government.bg телефон
(096) 30 06 75
● Дирекция "Инспекция по труда" Пазарджик
4400, гр. Пазарджик,

ул. "Екзарх Йосиф" № 15
ditPazardzhik@gli.government.bg телефон
(034) 44 14 91
● Дирекция "Инспекция по труда" Перник
2300, гр. Перник,

пл. "Кракра" № 1, Синдикален дом, ет. 6
ditPernik@gli.government.bg телефон
(076) 60 14 84
● Дирекция "Инспекция по труда" Плевен
5800, гр. Плевен,

ул. "Александър Стамболийски" № 1
ditPleven@gli.government.bg телефон
(064) 80 03 69
● Дирекция "Инспекция по труда" Пловдив
4000, гр. Пловдив,

пл. "Централен" №1, ет. 5
ditPlovdiv@gli.government.bg телефон
(032) 62 52 76

(032) 63 36 01
● Дирекция "Инспекция по труда" Разград
7200, гр. Разград,

бул. "България" № 15
ditRazgrad@gli.government.bg телефон
(084) 66 12 59
● Дирекция "Инспекция по труда" Русе
7000, гр. Русе,

ул. "Александровска" № 53 
ditRuse@gli.government.bg телефон
(082) 82 70 40
факс
(082) 82 70 40
● Дирекция "Инспекция по труда" Силистра
7500, гр. Силистра,

ул. "Добруджа" № 1

ditSilistra@gli.government.bg телефон
(086) 82 17 76
● Дирекция "Инспекция по труда" Сливен
8800, гр. Сливен,

ул. "Цар Самуил" № 1, ет. 3
ditSliven@gli.government.bg  телефон
(044) 62 59 27

(044) 62 29 23
● Дирекция "Инспекция по труда" Смолян
4700, гр. Смолян,

бул. "България" № 58
ditSmolyan@gli.government.bg телефон
(0301) 6 37 39
● Дирекция "Инспекция по труда" София
за територията на Столична община, райони: 
"Връбница", "Възраждане", "Илинден", "Изгрев",
"Искър", "Красно село", "Красна поляна", "Лозенец",
"Младост", "Надежда", "Оборище", "Подуяне",
"Сердика", "Слатина", "Средец", "Студентски" и
"Триадица".

1040, гр. София,
район "Изгрев", ж.к. "Изток",
 ул. "Лъчезар Станчев" № 20
ditSofiaGrad@gli.government.bg телефон
(02) 971 25 38
 Дирекция "Инспекция по труда
Софийска област" София

за територията на Софийска област, райони
на Столична община: "Кремиковци",
"Нови Искър", "Банкя", "Витоша", "Панчарево",
"Люлин" и "Овча купел".
1000, гр. София,
бул. "Витоша" № 6
ditSofiaOblast@gli.government.bg телефон
(02) 981 79 71

(02) 981 19 17
● Дирекция "Инспекция по труда" Стара Загора
6000, гр. Стара Загора,

ул. "Стефан Караджа" № 8, ет. 3
oit_szagora@abv.bg телефон
(042) 60 32 53
● Дирекция "Инспекция по труда" Търговище
7700, гр. Търговище,

ул. "Стефан Караджа" № 1
ditTargovishte@gli.government.bg телефон
(0601) 6 22 51
● Дирекция "Инспекция по труда" Хасково
6300, гр. Хасково,

ул. "Патриарх Евтимий" № 2
ditHaskovo@gli.government.bg телефон
(038) 66 48 51
● Дирекция "Инспекция по труда" Шумен
9700, гр. Шумен,

бул. "Славянски" № 30
ditShumen@gli.government.bg телефон
(054) 83 03 05
● Дирекция "Инспекция по труда" Ямбол
8600, гр. Ямбол,

ул. "Търговска" № 2, п.к. 306
ditYambol@gli.government.bg телефон
(046) 66 32 42