Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Публична покана № 9023682 „Сертифициране на система за управление на качеството на контролната дейност в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008”, по Проект BG051PO001-6.1.06 “Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, финансиран от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”

Начална дата: 10.12.13

Крайна дата: 19.12.13

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

pdf.gifОтговор № ПЕКД-189/18.12.2013 г. до всички потенциални участници (37.92 KB)

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

pdf.gifПублична покана № П-005/10.12.2013 г. (125.57 KB)

Публична покана № 9023682 (линк към АОП)

pdf.gifДокументация за участие (282.47 KB)

doc.gifПриложение № 01 (217 KB)

doc.gifПриложение № 02 (222 KB)

doc.gifПриложение № 03 (218 KB)

doc.gifПриложение № 04 (242 KB)

doc.gifПриложение № 05 (219.5 KB)

doc.gifПриложение № 06 (233 KB)

doc.gifПриложение № 07 (217.5 KB)

doc.gifПриложение № 08 (259.5 KB)

doc.gifПриложение № 09 (215.5 KB)

doc.gifПриложение № 10 (222.5 KB)