Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

С Решение от 14.10.2019 г. на Софийски градски съд, вписано в търговския регистър на 14.10.2019 г., е обявено в несъстоятелност „ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ“ ЕАД, ЕИК 131366464.

„АЙ ПИ ЕМ ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 201534543 с Решение от 19.08.2019 г. на Софийски градски съд, вписано в търговския регистър на 19.08.2019 г., е открито производство по несъстоятелност.

„ПОСТФИНАНС“ ЕООД, ЕИК 131460930 с Решение № 1359 от 23.07.2019 г. на Софийски градски съд, вписано в търговския регистър на 29.07.2019 г., е обявено в несъстоятелност.

„ПРОФЕСИОНАЛЕН СПОРТЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС“ АД, ЕИК 102929385 с Решение № 79 от 04.07.2019 г. на Окръжен съд – Бургас, вписано в търговския регистър на 05.07.2019 г., е открито производство по несъстоятелност.

„ХИДРОСТРОЙ-ЮГ-97“ АД, ЕИК 101076646 с Решение № 2745 от 17.06.2019 г. на Окръжен съд - Благоевград, вписано в търговския регистър на 24.06.2019 г., е обявено в несъстоятелност.

„ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР ЕКЗАРХ АНТИМ І“ ЕООД, ЕИК 201698134 с Решение № 1124 от 19.06.2019 г. на Софийски градски съд, вписано в търговския регистър на 19.06.2019 г., е обявено в несъстоятелност.

„АМАРИЛИС - 2015“ EOOД, ЕИК 203571484 с Решение № 293 от 28.05.2019 г. на Пловдивския окръжен съд, вписано в търговския регистър на 03.06.2019 г., е обявено в несъстоятелност.

„ФЕММЕ ТЕКС” ООД, ЕИК: 204376653 с Решение № 36 от 20.05.2019 г. на Разградският окръжен съд, вписано в търговския регистър на 20.05.2019 г., е открито производство по несъстоятелност.

 „ФАКТОРИ 2 ТЕКСТИЛ” ЕООД, ЕИК 204387945 с Решение № 37 от 20.05.2019 г. на Разградският окръжен съд, вписано в търговския регистър на 21.05.2019 г., е открито производство по несъстоятелност.

„ЕВК-М” ЕООД, ЕИК 204330307 с Решение № 937 от 17.05.2019 г. на Софийски градски съд, вписано в търговския регистър на 17.05.2019 г., е открито производство по несъстоятелност.

„МЕТАЛ УУД“ ЕООД, ЕИК 202082076 с Решение № 2194 от 15.05.2019 г. на Окръжен съд - Благоевград, вписано в търговския регистър на 17.05.2019 г., е обявено в несъстоятелност.

„БИ АЙ ТЕЛЕВИЗИЯ“ ЕООД, ЕИК 203296791 с Решение № 931 от 16.05.2019 г. на Софийски градски съд, вписано в търговския регистър на 16.05.2019 г., е обявено в несъстоятелност.

„ММ СЕКЮРИТИ“ ООД, ЕИК 110532497 с Решение № 29 от 23.04.2019 г. на Окръжен съд – Ловеч, вписано в търговския регистър на 23.04.2019 г., е обявено в несъстоятелност.

„АЛС България“ ЕООД, ЕИК 201635684 с Решение № 50 от 08.04.2019 г. на Софийски окръжен съд, вписано в търговския регистър на 08.04.2019 г., е с открито производство по несъстоятелност. Исковата молба за обявяване на дружеството в несъстоятелност е подадена от самото дружество.

„Матадор Прайм“ ООД, ЕИК 203248647 с Решение № 527 от 19.03.2019 г. на Софийски градски съд, вписано в търговския регистър на 19.03.2019 г., е открито производство по несъстоятелност.

„ХИДРОТЕХНИКА“ АД, ЕИК 115146186  с Решение № 129 от 11.03.2019 г. на Пловдивския окръжен съд, вписано в търговския регистър на 12.03.2019 г., е обявено в несъстоятелност.

„КТЗ“ АД, ЕИК 115284970 с Решение № 111 от 01.03.2019 г. на Окръжен съд Пловдив, вписано в търговския регистър на 05.03.2019 г., е обявено в несъстоятелност.

„ДЕНС СТИЛ 96“ ЕООД, ЕИК 204474930 с Решение № 9 от 26.02.2019 г. на Шуменският окръжен съд, вписано в търговския регистър на 26.02.2019 г., е обявено в несъстоятелност.

„КОНСТРУКЦИОН МОНТАЖ СЕРВИЗ“ ЕООД, ЕИК 204502269 с Решение № 19 от 06.02.2019 г. на Окръжен съд – Пазарджик, вписано в търговския регистър на 07.02.2019 г., е открито производство по несъстоятелност.

„МАСТЪР МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 121096955 с Решение № 286 от 12.02.2019 г. на Софийски градски съд, вписано в търговския регистър на 12.02.2019 г., е обявено в несъстоятелност.

„ПУНТО-ПЛЕВЕН“ ООД, ЕИК 114618449 с Решение № 10 от 30.01.2019 г. на Плевенският окръжен съд, вписано в търговския регистър на 30.01.2019 г., е обявено в несъстоятелност.

„ЕФТЕКС“ ЕООД, ЕИК 203873727 с Решение № 1 от 18.01.2019 г. на Окръжен съд Сливен, вписано в търговския регистър на 18.01.2019 г., е открито производство по несъстоятелност.

„Нима Фешън” ЕООД, ЕИК 202913115 с Решение № 5777 от 19.12.2018 г. на Окръжен съд - Благоевград, вписано в търговския регистър на 21.12.2018 г., е обявено в несъстоятелност.

МАКС ТЕЛЕКОМ ООД, ЕИК 121261531, с Решение № 2491 от 17.12.2018 г. на Софийски градски съд, вписано в търговския регистър на 17.12.2018 г., е обявено в несъстоятелност.

ЕР ВИА ООД, ЕИК 831632746, с Решение № 2466 от 13.12.2018 г. на Софийски градски съд, вписано в търговския регистър на 18.12.2018 г., е открито производство по несъстоятелност.

„БРАН-КО 1959“ ЕООД, ЕИК 204209421 с Решение № 5608 от 10.12.2018 г. на Окръжен съд - Благоевград, вписано в търговския регистър на 12.12.2018 г., е обявено в несъстоятелност.

„А. М. Шуус“ ЕООД, ЕИК 202658515 с Решение № 2432 от 07.12.2018 г. на Софийски градски съд, вписано в търговския регистър на 07.12.2018 г. е обявено в несъстоятелност.

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ФАР“, ЕИК: 102002410 с Решение № 402 от 05.12.2018 г. на Окръжен съд - Бургас, вписано в търговския регистър на 06.12.2018 г., е обявено в несъстоятелност.

„А.П.П. ЗООХРАНИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 123064931 с Решение № 559 от 05.12.2018 г. на Старозагорски окръжен съд, вписано в търговския регистър на 05.12.2018 г., е обявено в несъстоятелност.

„РЕЙС КЛАУД“ АД, ЕИК 202763270 с Решение № 2402 от 04.12.2018 г. на Софийски градски съд, вписано в търговския регистър на 04.12.2018 г., е обявено в несъстоятелност.

„ЗИГМАО“ ЕООД, ЕИК 204542281 с Решение от 22.11.2018 г. на Окръжен съд - Монтана, вписано в търговския регистър на 23.11.2018 г., е обявено в несъстоятелност.

„ЕНТЕЛ ЛУКС“ ЕООД, ЕИК 203183993 с Решение № 2400 от 04.12.2018 г. на Софийски градски съд, вписано в търговския регистър на 04.12.2018 г., е обявено в несъстоятелност.

„ВИТОРИО 2002“ ООД, ЕИК 115754199 с Решение № 629 от 05.12.2018 г. на Пловдивски окръжен съд, вписано в търговския регистър на 05.12.2018 г., е обявено в несъстоятелност.

„БАЛКАНСТРОЙ РАЗЛОГ“ АД, ЕИК 101755138 с Решение № 5430 от 29.11.2018 г. на Окръжен съд - Благоевград, вписано в търговския регистър на 05.12.2018 г., е обявено в несъстоятелност.

"КРЕАТИОНС“ ЕООД, ЕИК 202660594 с Решение № 5362 от 27.11.2018 г. на Окръжен съд - Благоевград, вписано в търговския регистър на 29.11.2018 г., е обявено в несъстоятелност.

 „ВАРАХАИЛ“ ЕООД, ЕИК 203103121 с Решение № 602 от 21.11.2018 г. на Окръжен съд Пловдив, вписано в търговския регистър на 23.11.2018 г. е обявено в несъстоятелност.

 „ВЕРЕЯ ИНВЕСТ“ ЕАД, ЕИК 831545394 с Решение № 528 от 20.11.2018 г. на Старозагорски окръжен съд, вписано в търговския регистър на 20.11.2018 г., е открито производство по несъстоятелност.

„ДИМИР“ ООД, ЕИК 202580479 с Решение № 2218 от 06.11.2018 г. на Софийски градски съд, вписано в търговския регистър на 06.11.2018 г., е обявено в несъстоятелност.

 „ФИЕСТА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ АД, ЕИК 204146168 с Решение № 113 от 07.11.2018 г. на Окръжен съд Хасково, вписано в търговския регистър на 07.11.2018 г., е открито производство по несъстоятелност.

„ГРЕЙТ ПРЕСЛАВ СЕКЮРИТИ“ ООД, ЕИК 200686804 с Решение № 233 от 29.10.2018 г. на Окръжен съд – Бургас, вписано в търговския регистър на 30.10.2018 г., е обявено в несъстоятелност.

„БЕТАМЕБЕЛ“ АД, ЕИК 110569816 с Решение № 81 от 09.10.2018 г. на Окръжен съд – Ловеч, вписано в търговския регистър на 09.10.2018 г., е обявено в несъстоятелност.

„ТЕЛЕКОМ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 175260600, с  Решение № 1960 от 02.10.2018 г. на Софийски градски съд, вписано в търговския регистър на 02.10.2018 г.

„АТОМЕНЕРГОСТРОЙПРОГРЕС-С“ ЕООД, ЕИК 202035127, с  Решение № 105 от 25.09.2018 г. на Окръжен съд Враца, вписано в търговския регистър на 26.09.2018 г.

„ЛИЙВ ТАБАКО А. МИХАЙЛИДИС“ АД, ЕИК 121704891, с Разпореждане № 4109 от 07.09.2018 г. на Окръжен съд Благоевград, вписано в търговския регистър на 13.09.2018 г.

„ЗЕНИТ 21“ ЕООД, ЕИК 201713784, с Решение № 340 от 20.08.2018 г. на Окръжен съд Велико Търново, вписано в търговския регистър на 27.08.2018 г.

„БЪЛГАРСКА ЛОЗАРСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД, ЕИК 105558736, с решение № 1603 от 27.07.2018 г. на Софийски градски съд. Решението е вписано в Търговския регистър на същата дата.

„МАРМАРИС“ ООД, ЕИК 108560653, решение №155 от 17.08.2018 г. на Окръжен съд Кърджали, вписано в Търговския регистър на 27.08.2018 г.