Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ИА ГИТ даде на прокурор изпълнителния директор на „Евроманган“ ЕАД

03.04.17 | Пресцентър

ИА ГИТ подаде днес, 03.04.2017 г., жалба в прокуратурата срещу представляващия дружеството „Евроманган“, концесионер на мина „Оброчище“ заради системния отказ от съдействие на контролните органи. Инспекцията по труда иска прокуратурата да установи дали има извършено престъпление по член 270, ал. 1 от Наказателния кодекс, а именно: „Който противозаконно пречи на орган на властта, частен съдебен изпълнител или помощник-частен съдебен изпълнител да изпълни задълженията си, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба от петстотин до две хиляди лева“. Друг текст от НК, по който ИА ГИТ иска да бъде  разследвано лицето, е чл. 275, ал. 1 – за неоказано съдействие на орган на властта след надлежна покана.

Мярката беше предприета, след като днес инспекторите по труда за пореден път не бяха допуснати до мината и в частност до административната сграда, за да извършат проверка дали работодателят е изпълнил задължението си да изплати възнагражденията и ваучерите за храна за месец февруари, срокът за което изтече с края на месец март. След оказано съдействие от страна на полицията, контролните органи все пак получиха достъп до административната сграда, но там нямаше с кого да бъде осъществен контакт и от кого да бъдат изискани необходимите документи за извършване на проверката.

По информация на Инспекция възнагражденията на работниците и служителите за месец февруари не са изплатени, нито са осигурени ваучерите за храна. Около 16 ч. представител на работодателя информира, че банковият превод е направен в ранния следобед, но към момента в ИА ГИТ не е предоставен документ за това.

Екип на Инспекцията е на място в мината и заради информацията за очакван нов протест на миньорите, които освен заради забавените възнаграждения, имат намерение да протестират и заради факта, че все още не са стартирали преговорите за подписването на Колективен трудов договор. Подписването на такъв договор беше едно от исканията на протестиращите и изпълнението му беше договорено в подписаното споразумение в присъствието на омбудсмана Мая Манолова и представители на Министерството на енергетиката, с което се сложи край на протеста на 23 март 2017 г.

Под земята има около 20 миньори. Ако те не излязат, екип на Инспекцията ще следи ситуацията на място. Ще се контролира дали се осигуряват безопасни и здравословни работни места под земята, а именно наличие на вентилация, здравно осигуряване и т.н.

От 10 март 2017 г., когато миньорите обявиха протест заради неизплатените възнаграждения и ваучери за храна за месец януари, инспектори по труда ежедневно следят ситуацията или на място в мината, или чрез представители на работниците и служителите. Благодарение на този контрол работниците получиха възнагражденията си за месец януари, както и ваучерите за храна.

Служители на Инспекцията по труда са посетили предприятието на 10.03.2017 г., 13.03.2017 г., 21.03.2017 г., 22.03.2017 г., 23.03.2017 г., като при всяко посещение е бил възпрепятстван достъпът им както до административната сграда, така и до самата мина. Възпрепятства се дори събирането на сведения от работещите, които са над земята.

В рамките на проверките през месец март на работодателя са съставени 13 акта – 10 за забавени възнаграждения, един за неизплатени навреме ваучери за храна, един за неизпълнено предписание да бъде определено упълномощено лице за контакт с контролните органи и един за неоказано съдействие. Контролните органи на Инспекцията срещат огромни затруднения, за да връчат поканите, призовките и актовете на работодателя, с когото или не може да се осъществи контакт, или той отказва да ги приеме. В тази връзка е потърсено и съдействието на полицията за издирване на представляващия дружеството – концесионер на мината.

ИА ГИТ ще продължи да следи ситуацията, като използва всички свои правомощия по закон, за да защитава правата на работещите, както и ще се търси съдействие от други компетентни органи при необходимост.