Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Инспектори от други области вече подсилват дейността на дирекция „Инспекция по труда“ в Бургас

03.07.17 | Пресцентър

От 03.07.2017 г. стартира командироването на инспектори по труда от други области за подсилване на екипите на дирекциите, на територията на които има летни туристически курорти. Командироването на инспектори от други области ще бъде за период от 9 седмици.

Първите четири екипа от общо 8 инспектори от дирекциите „Инспекция по труда“ Сливен и Стара Загора вече проверяват на територията на област Бургас, като за целта е издадена заповед за разширяване на териториалната им компетентност. ИА ГИТ е създала организация и за включване на екипи на Агенцията в съвместни проверки с други контролни институции, които се координират от създадените специално за целта координационни съвети за сътрудничество и институционално взаимодействие в туризма на територията на областите Бургас и Варна.

Повече информация за контрола на ИА ГИТ през активния туристически сезон, правата на наетите, процедурата за наемане на непълнолетни лица и друга полезна информация, е публикувана на сайта на Агенция http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=3018

Източник: Главна инспекция по труда