Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ИЗХ.№ 17057115 28.03.2017

31.03.17 | Предварителни обявления

"Разработване на процедура за активизиране на комитети и групи по условия на труд (КУТ/ГУТ) в предприятията."