Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ИЗХ.№ 17224317 20.06.2017

22.06.17 | Предварителни обявления

Разработване и внедряване на система за заявяване и издаване на удостоверения: по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП; по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 12 от 25.7.2016 г.; за нарушение на разпоредбите на чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 — 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения.