Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ИЗХ.№ 18020609 22.03.2018

23.03.18 | Предварителни обявления

Разработване на софтуер с механизъм за оценка на действителното командироване с оглед предотвратване на нарушенията и заобикаляне на закона съгласно изискванията на чл. 4 от Директива 2014/67/ЕС

Обявление за предварителна информация 2018/S 058-128188