Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Разработване на профили по безопасност и здраве при работа по икономически дейности с 31 обособени позиции”

Начална дата: 24.02.12

Отваряне на ценови оферти

pdf.gifСъобщение № УТ-0125/31.05.2012г. относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти

Въпроси и отговори

Документация


РЕШЕНИЕ № ОП-0012/24.02.2012Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Разработване на профили по безопасност и здраве при работа по икономически дейности с 31 обособени позиции”.pdfpdf.gif(94.87 KB)

ОБЯВЛЕНИЕ № УТ-0037/24.02.2012Г. ЗА ОТКРИВАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Разработване на профили по безопасност и здраве при работа по икономически дейности с 31 обособени позиции”.pdf pdf.gif(1.84 MB)