Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА И ЗАСТРАХОВКА “ЖИВОТ” НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ИА “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” С ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Начална дата: 02.03.12

Въпроси и отговори

Документация

pdf.gifРешение № РОП-003/23.01.2012г.  (123.67 KB) за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА И ЗАСТРАХОВКА “ЖИВОТ” НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ИА “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” С ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

 pdf.gifОбявление № ООП-005/23.01.2012г. (314.75 KB) за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА И ЗАСТРАХОВКА “ЖИВОТ” НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ИА “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” С ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

 pdf.gifД О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС (478.78 KB) ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА И ЗАСТРАХОВКА “ЖИВОТ” НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ИА “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” С ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” Раздели І - VІ

xls.gifТаблица № 1 (49 KB) към Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА И ЗАСТРАХОВКА “ЖИВОТ” НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ИА “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” С ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

 xls.gifТаблица № 2 (27.5 KB) към Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА И ЗАСТРАХОВКА “ЖИВОТ” НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ИА “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” С ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

pdf.gifСъобщение № 074/02.03.2012г. (28.79 KB) относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти

pdf.gifРешение № РОП-003/23.01.2012г. (123.67 KB) за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА И ЗАСТРАХОВКА “ЖИВОТ” НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ИА “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” С ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

pdf.gifОбявление № ООП-005/23.01.2012г. (314.75 KB) за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА И ЗАСТРАХОВКА “ЖИВОТ” НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ИА “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” С ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”