Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Информация за новия размер на осигурителните вноски за еднодневните договори

28.01.16 | Съобщения

От 1-ви януари 2016 г. размерът на минималната работна заплата е 420 лв. Това налага промяна и в размера на задължителните осигурителни вноски за договорите по чл. 114а от КТ, които работодателите заплащат авансово.  Актуалната информация за вноските за 2016 г. е предоставена от НАП и може да бъде намерена на сайта на ИА ГИТ в рубриката „За работодатели и работещи“.

unknown.gifЗадължителни осигурителни вноски 2016 (17.21 KB)