Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА,

11.03.20 | Съобщения

Предвид необходимостта от предприемане на мерки за предотвратяване разпространението на коронавируса (2019-nCoV) и за да гарантираме Вашето здраве и здравето на нашите служители, се ограничава достъпът до помещенията на Агенцията и до дирекциите „Инспекция по труда“ до второ нареждане.

За целта са предприети действия за изпълнение на дейността на Агенцията по начин, минимизиращ личните контакти:

ü     Приканват се потребителите на услугите на Агенцията да използват всички технически възможности за получаването им по електронен път.

ü     При извършване на проверки на документи, същите ще могат да бъдат изпращани по имейл, уточнен с проверяващия инспектор.

ü      Когато посещенията на потребителите е неизбежно, срещите ще бъдат осъществявани в приемните или в специално обособени за целта стаи със засилен дезинфеционен режим.

За извършване на проверки на място на служителите се осигуряват предпазни маски, индивидуални дезинфекциращи гелове и почистващи кърпички.

Осигурени са дезинфекциращи препарати и е създаден ред, гарантиращ редовно дезинфекциране на помещенията на ИА ГИТ и дирекциите „Инспекция по труда“.

В офисите на Инспекцията по труда посетителите имат достъп до помещения с течаща вода и миещи препарати.

Извиняваме се за причиненото неудобство и благодарим за проявеното разбиране!

Източник:Главна инспекция по труда