Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Как да се избегнат злополуки вследствие свличане на земни маси?

08.07.14 | Актуално

Сериозно зачестяват напоследък злополуките при извършване на земни/изкопни работи, показват данните от контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. Най-често инцидентите се случват при подмяна на тръбопроводи по проекти за изграждане на нови, както и при реконструкция на съществуващи канализационни мрежи в различни населени места. Причината за тях обикновено е свличане на земни маси заради недобро укрепване на изкопа или липса на такова. За съжаление най-често изходът за работещите е фатален.

        За да се ограничат злополуките, дължащи се на затрупване от земни маси, Главна инспекция по труда предлага някои материали с добри практики за предотвратяването им: