Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Въпросник за самооценка в сектор "Строителство"

08.08.14 | Актуално

stroitelstvo__1_.jpg В помощ на работодателите в сектор "Строителство" Главна инспекция по труда разработи въпросник за самооценка, в който са идентифицирани рисковете, водещи до най-тежките инциденти при извършване на строителни дейности, и са предложени основни мерки за минимизирането им. Чрез попълване на въпросника работодателите могат да установят сами дали са предприели адекватни действия за ограничаването на тежките злополуки в сектора и какво още могат да направят за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Въпросникът може да се види тук:  doc.gifVaprosnik_stroitelstvo.doc (95 KB)