Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Информационна брошура на Ведомството за работна среда за онези, които искат да работят като берачи на горски плодове в Швеция

Информационна брошура на Ведомството за работна среда за онези, които искат да работят като берачи на горски плодове в Швеция

pdf.gifИнформационна брошура (494.56 KB)