протокол или доклад на комисия по процедура http://www.gli.government.bg/bg bg Доклад http://www.gli.government.bg/bg/node/11523 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Доклад</span> <div class="field field--name-field-docs-file field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">Файл</div> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="http://www.gli.government.bg/sites/default/files/upload/public_orders/2021-06/doklad.pdf" type="application/pdf; length=480663" title="doklad.pdf">Доклад</a></span> </div> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bg/user/130" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">nikolay.tyurkedzhiev</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Вт., 08.06.2021 г. - 10:40</span> <div class="field field--name-field-docs-type field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Вид на документ</div> <div class="field__item">протокол или доклад на комисия по процедура</div> </div> <div class="field field--name-field-docs-procedure field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Процедура</div> <div class="field__item"><a href="/bg/node/11476" hreflang="bg">Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за ИА ГИТ</a></div> </div> Tue, 08 Jun 2021 07:40:42 +0000 nikolay.tyurkedzhiev 11523 at http://www.gli.government.bg Доклад http://www.gli.government.bg/bg/node/11417 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Доклад</span> <div class="field field--name-field-docs-file field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">Файл</div> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="http://www.gli.government.bg/sites/default/files/upload/public_orders/2021-04/doklad.pdf" type="application/pdf; length=225473" title="doklad.pdf">Доклад</a></span> </div> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bg/user/130" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">nikolay.tyurkedzhiev</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Пет., 02.04.2021 г. - 09:54</span> <div class="field field--name-field-docs-type field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Вид на документ</div> <div class="field__item">протокол или доклад на комисия по процедура</div> </div> <div class="field field--name-field-docs-procedure field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Процедура</div> <div class="field__item"><a href="/bg/node/11382" hreflang="bg">Доставка на мултифункционални устройства за нуждите на ИА ГИТ</a></div> </div> <div class="field field--name-field-num-order field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Пореден номер</div> <div class="field__item">4</div> </div> Fri, 02 Apr 2021 06:54:32 +0000 nikolay.tyurkedzhiev 11417 at http://www.gli.government.bg Доклад http://www.gli.government.bg/bg/node/11410 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Доклад</span> <div class="field field--name-field-docs-file field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">Файл</div> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="http://www.gli.government.bg/sites/default/files/upload/public_orders/2021-03/doklad.pdf" type="application/pdf; length=400138" title="doklad.pdf">Доклад</a></span> </div> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bg/user/130" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">nikolay.tyurkedzhiev</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Пон., 29.03.2021 г. - 11:58</span> <div class="field field--name-field-docs-type field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Вид на документ</div> <div class="field__item">протокол или доклад на комисия по процедура</div> </div> <div class="field field--name-field-docs-procedure field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Процедура</div> <div class="field__item"><a href="/bg/node/11362" hreflang="bg">Доставка на преносими компютри за нуждите на ИА ГИТ</a></div> </div> <div class="field field--name-field-num-order field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Пореден номер</div> <div class="field__item">1</div> </div> Mon, 29 Mar 2021 08:58:04 +0000 nikolay.tyurkedzhiev 11410 at http://www.gli.government.bg