Други административни услуги http://www.gli.government.bg/bg bg google73796bdab8925fe7 http://www.gli.government.bg/bg/node/6379 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">google73796bdab8925fe7</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bg/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Ср., 26.08.2020 г. - 14:13</span> <div class="field field--name-field-date-published field--type-datetime field--label-hidden field__item"><time datetime="2019-01-17T15:00:00Z" class="datetime">17.01.2019 г.</time> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><a href="/sites/default/files/upload/archive/other/2019-01/google73796bdab8925fe7.html" target="_blank"><img src="/sites/default/files/upload/archive/images/file_ico/html.gif" align="top" border="0" hspace="4" vspace="2" alt="html.gif" />google73796bdab8925fe7.html</a> <small style="color: #666;">(53 Bytes)</small></p></div> Wed, 26 Aug 2020 11:13:19 +0000 admin 6379 at http://www.gli.government.bg Други http://www.gli.government.bg/bg/node/6378 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Други</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bg/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Ср., 26.08.2020 г. - 14:13</span> <div class="field field--name-field-date-published field--type-datetime field--label-hidden field__item"><time datetime="2012-07-31T15:00:00Z" class="datetime">31.07.2012 г.</time> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr><td width="33" valign="top"> <p align="center">1</p> </td> <td valign="middle"> <p style="text-align: justify;">Номер на услугата в Регистъра на услугите - 599</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прeкратяване на трудовия договор пред работодателя (издава се от Дирекции 'Инспекция по труда').</strong></p> <p style="text-align: justify;">Срок: до 2 месеца от постъпване на искането.</p> </td> </tr><tr><td width="33" valign="top"> <p align="center">2</p> </td> <td valign="middle"> <p style="text-align: justify;">Номер на услугата в Регистъра на услугите - 804</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Издаване на нова трудова книжка (Издава се от Дирекции “Инспекция по труда”)</strong></p> <p style="text-align: justify;">Срок: 7 дни.</p> </td> </tr><tr><td width="33" valign="top"> <p align="center">3</p> </td> <td valign="middle"> <p style="text-align: justify;">Номер на услугата в Регистъра на услугите - 2205</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Заверка на издадени свидетелства за работа с взривни материали на взривници, завеждащи склад за взривни материали, магазинери на склад за взривни материали, лаборанти по взривни вещества, изпитатели на взривни материали, пиротехници, браковчици и за работа със зарядни машини или устройства за взривни вещества (издава се от Дирекции «Инспекция по труда»)</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> </td> </tr><tr><td width="33" valign="top"> <p align="center">4</p> </td> <td valign="middle"> <p style="text-align: justify;">Номер на услугата в Регистъра на услугите - 2553</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Издаване на удостоверение за наличие или липса на установени с влезли в сила наказателни постановления или съдебни решения нарушения на трудовото законодателство.</strong></p> <p style="text-align: justify;" align="center">Срок: 7 дни</p> </td> </tr><tr><td style="text-align: center;" width="33" valign="top">5</td> <td valign="middle"> <p style="text-align: justify;">Номер на услугата в Регистъра на услугите - 1465</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Издаване на дубликат на изгубена или унищожена служебна книжка.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Срок: 7 дни</p> </td> </tr><tr><td width="33" valign="top"> <p align="center">6</p> </td> <td valign="middle"> <p style="text-align: justify;">Номер на услугата в Регистъра на услугите - 1181</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Вписване в специален регистър на браншови колективни трудови договори и на допълнителни споразумения (анекси) към тях</strong></p> <p style="text-align: justify;">Срок: 15 дни<a href="/%DIR%page.php?c=112&amp;d=316"></a></p> </td> </tr><tr><td width="33" valign="top"> <p align="center">7</p> </td> <td valign="middle"> <p style="text-align: justify;">Номер на услугата в Регистъра на услугите - 1461</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Вписване в специален регистър на колективни трудови договори на предприятия и на допълнителни споразумения (анекси) към тях</strong></p> <p style="text-align: justify;">Срок: 15 дни<a href="/%DIR%page.php?c=112&amp;d=317"></a>.</p> </td> </tr><tr><td width="33" valign="top"> <p align="center">8</p> </td> <td valign="middle"> <p style="text-align: justify;">Номер на услугата в Регистъра на услугите - 2328</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Заверка на издадени свидетелства за работа с взривни материали на проектанти първа и втора степен, ръководител взривни работи, ръководител производство взривни материали и пиротехници-ръководители</strong></p> </td> </tr><tr><td width="33" valign="top"> <p align="center"></p> </td> <td width="583" valign="top"></td> </tr></tbody></table></div> Wed, 26 Aug 2020 11:13:19 +0000 admin 6378 at http://www.gli.government.bg