Резултати http://www.gli.government.bg/bg bg Резултати от проведени конкурси http://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/430/node/6370 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Резултати от проведени конкурси</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bg/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Ср., 26.08.2020 г. - 14:13</span> <div class="field field--name-field-date-published field--type-datetime field--label-hidden field__item"><time datetime="2024-02-27T13:43:25Z" class="datetime">27.02.2024 г.</time> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" class="table"><thead class="thead"></thead><tbody><tr><td style="width: 549px;"><a href="https://www.gli.government.bg/sites/default/files/upload/documents/2024-05/14.%20%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf">Конкурс за длъжността "Директор" на Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Разград към ГД ИТ в ИА ГИТ</a></td> <td style="width: 101px;">21.05.2024г.</td> </tr><tr><td style="width: 549px;"><a href="/sites/default/files/upload/documents/2024-05/14.%20Извлечение%20окончателни%20резултати%20за%20качване%20на%20сайта_0.pdf">Конкурс за длъжността "Директор" на Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ловеч към ГД ИТ в ИА ГИТ</a></td> <td style="width: 101px;">22.05.2024г.</td> </tr><tr><td style="width: 549px;"><a href="https://www.gli.government.bg/sites/default/files/upload/documents/2024-06/14.%20%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20%21.pdf">Конкурс за длъжността "юрисконсулт" в отдел МАНИД, Дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност" в ИА ГИТ</a></td> <td style="width: 101px;">05.06.2024г.</td> </tr><tr><td style="width: 549px;"><a href="/sites/default/files/upload/documents/2024-06/14.%20Извлечение%20окончателни%20резултати%20за%20качване%20на%20сайта%20с%20резултат%20АИПО.pdf">Kонкурс за длъжността “инспектор” – 3 щатни бройки в отдел АИПО, Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Пловдив</a></td> <td style="width: 101px;">12.06.2024г.</td> </tr><tr><td style="width: 549px;"><a href="/sites/default/files/upload/documents/2024-06/14.%20Извлечение%20окончателни%20резултати%20за%20качване%20на%20сайта%20с%20резултат%20БТКД.pdf">Kонкурс за длъжността “инспектор” – 2 щатни бройки в отдел БТКД, Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Пловдив</a></td> <td style="width: 101px;">13.06.2024г.</td> </tr><tr><td style="width: 549px;"><a href="https://www.gli.government.bg/sites/default/files/upload/documents/2024-06/14.%20%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20%21%21%21.pdf">Конкурс за длъжността "инспектор" - 2 щатни бройки в Д ИТ със седалище Смолян към ГД ИТ в ИА ГИТ</a></td> <td style="width: 101px;">13.06.2024г.</td> </tr><tr><td style="width: 549px;"><a href="/sites/default/files/upload/documents/2024-06/14.%20Извлечение%20окончателни%20резултати%20за%20качване%20на%20сайта.doc.pdf">Конкурс за длъжността “инспектор” – 2 щатни бройки, в отдел БТКД, Дирекция “Инспекция по труда Софийска област” със седалище София</a></td> <td style="width: 101px;">18.06.2024г.</td> </tr><tr><td style="width: 549px;"><a href="/sites/default/files/upload/documents/2024-06/14.%20Извлечение%20окончателни%20резултати%20за%20качване%20на%20сайта.doc%201.pdf">Конкурс за длъжността “инспектор” – 2 щатни бройки, в отдел АИПО, Дирекция “Инспекция по труда Софийска област” със седалище София</a></td> <td style="width: 101px;">19.06.2024г.</td> </tr><tr><td style="width: 549px;"><a href="https://www.gli.government.bg/sites/default/files/upload/documents/2024-06/14.%20%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20%D0%9F%20%21.pdf">Конкурс за длъжността "инспектор" - 2 щатни бройки в отдел "Рискови производства и дейности" към Главна дирекция "Инспектиране на труда" в ИА ГИТ</a></td> <td style="width: 101px;">20.06.2024г.</td> </tr></tbody></table></div> Wed, 26 Aug 2020 11:13:19 +0000 admin 6370 at http://www.gli.government.bg Инспектор в Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Велико Търново към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ http://www.gli.government.bg/bg/node/11219 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Инспектор в Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Велико Търново към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bg/user/124" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">radoslava.sirakova</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Ср., 02.12.2020 г. - 16:19</span> <div class="field field--name-field-date-published field--type-datetime field--label-hidden field__item"><time datetime="2020-12-02T14:18:46Z" class="datetime">02.12.2020 г.</time> </div> <div class="field field--name-field-file-doc field--type-file field--label-hidden field__item"> <div class="table-responsive"> <table data-striping="1" class="table table-hover table-striped"> <thead class=''> <tr> <th>Прикачен файл</th> <th>Размер</th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/default/files/upload/documents/2020-12/14.-izvlechenie-okonchatelni-rezultati-za-kachvane-na-sayta_1.pdf" type="application/pdf">14.-izvlechenie-okonchatelni-rezultati-za-kachvane-na-sayta_1.pdf</a></span> </td> <td>253.78 KB</td> </tr> </tbody> </table> </div></div> Wed, 02 Dec 2020 14:19:10 +0000 radoslava.sirakova 11219 at http://www.gli.government.bg Инспектор в Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Велико Търново към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ http://www.gli.government.bg/bg/node/11218 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"> Инспектор в Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Велико Търново към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bg/user/124" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">radoslava.sirakova</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Ср., 02.12.2020 г. - 16:16</span> <div class="field field--name-field-date-published field--type-datetime field--label-hidden field__item"><time datetime="2020-12-02T14:16:26Z" class="datetime">02.12.2020 г.</time> </div> <div class="field field--name-field-file-doc field--type-file field--label-hidden field__item"> <div class="table-responsive"> <table data-striping="1" class="table table-hover table-striped"> <thead class=''> <tr> <th>Прикачен файл</th> <th>Размер</th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/default/files/upload/documents/2020-12/14.-izvlechenie-okonchatelni-rezultati-za-kachvane-na-sayta_0.pdf" type="application/pdf">14.-izvlechenie-okonchatelni-rezultati-za-kachvane-na-sayta_0.pdf</a></span> </td> <td>253.78 KB</td> </tr> </tbody> </table> </div></div> Wed, 02 Dec 2020 14:16:53 +0000 radoslava.sirakova 11218 at http://www.gli.government.bg