ИА ГИТ и НАП – превенция на недекларирания труд

Инспекцията по труда разширява контрола по морските курорти

Агенцията е партньор на НАП в кампанията „Не затваряй бъдещето си в плик“

От началото на м. юли 2022 г., предвид активизирането на летния туристически сезон, контролът в обектите със сезонен характер по Черноморието е основен приоритет за дирекциите „Инспекция по труда“ Бургас, Варна и Добрич, на територията на които се намират курортни населени места.

При работа без трудов договор се губи възможността за защита на трудови и осигурителни права

Инспекцията по труда създаде брошура с информация за основните трудови права и начините за подаване на сигнали, когато те са нарушени

Предвид активизирането на наемане на работна сила за предстоящия туристически сезон Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) предупреждава, че сезонната заетост крие висок риск от използване на недеклариран труд.