Главната инспекция по труда проведе регионален форум за трудовия травматизъм в град Габрово

„Инструктажът не е само подпис. Чрез него работниците научават къде са рисковете на работното място, как да се предпазят от тях и как да реагират при възникването им, което е в основата на предотвратяването на инциденти на работното място“, каза инж. Георги Милчин – главен секретар на ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ), по време на състоялата се в град Габрово регионална среща за превенция на трудовия травматизъм. Събитието, което е част от стартиралата през м. февруари 2024 г. национална кампания „Прибери се у дома след работа!“ Там някой те очаква.“, се проведе в залата на Търговско-промишлената палата в града.

В град Габрово във форума взеха участие заместник областният управител Даниела Маринова, изпълнителният директор на Търговско-промишлената палата в града Галина Михнева, представители на социалните партньори и на работодателите от областта.

Инж. Милчин отбеляза, че в по-голямата си част трудовите злополуки са предотвратими, ако се спазват правилата за безопасна работа и апелира към всички присъстващи за изграждане на среда на нетърпимост към неспазването на здравословните и безопасни условия на труд. „Това е пътят към постигане на нулев травматизъм, към който се стремим всички присъстващи днес тук“, категоричен бе той.

 В своята презентация инж. Георги Иванов от Главна дирекция „Инспектиране на труда“ към ИА ГИТ представи данните от контролната дейност на Агенцията, свързани с трудовия травматизъм и разгледа причините, водещи най-често до него. За миналата година 442 бр. са инцидентите, довели до травматични увреждания вследствие на падане от височина; притискане, премазване, смачкване; удар от падащ предмет; поражение от електрически ток и затрупване от земна маса, които контролните органи на Инспекцията по труда са разследвали. Най-голям е броят на злополуките, свързани с падане от височина 123 бр. На второ място уврежданията са настъпили заради притискане, премазване, смачкване – 107 бр., а в 36 случая трудовата злополука е настъпила заради удар от падащ предмет. До фатален край са довели 65 от инцидентите.

За 2023 г. Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово (ДИТ Габрово) е извършила 1075 бр. проверки в 883 бр. предприятия с 18 806 работници и служители. Констатирани са 5793 бр. нарушения. От тях 2860 бр. засягат здравословните и безопасни условия на труд, а 2915 бр. са свързани с осъществяването на трудовите правоотношения. При проверките в област Габрово са установени 41 работници, полагащи труд без сключен писмен трудов договор през миналата година.

Инспекторите по труда от ДИТ Габрово са извършили 14 броя проверки във връзка с възникнали трудови злополуки.

Националната кампания „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква.“ се провежда по инициатива на ИА ГИТ със съдействието на Министерството на труда и социалната политика. Досега регионални форуми за трудовия травматизъм бяха организирани в градовете Пазарджик, Враца, Бургас, Сливен, Ловеч, Плевен, Шумен, София и Велико Търново. Предстои организирането на регионални срещи и в други областни градове в страната.

Презентациите от форума са налични на: https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/423/node/12908