Главната инспекция по труда организира в град Кюстендил поредния форум за превенция на трудовия травматизъм

„Правилата за безопасност на труда не пречат на работата, те спасяват живот“, каза инж. Димо Иванов – главен директор на Главна дирекция „Инспектиране на труда“ към Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ), в град Кюстендил по време на поредния форум за превенция на трудовия травматизъм. Събитието се проведе в сградата на Килийното училище в областния град и бе част от стартиралата през м. февруари 2024 г. национална кампания „Прибери се у дома след работа!“ Там някой те очаква.“. На форума присъстваха представители на Областната администрация и на Общината, на социалните партньори и на работодателите от областта.

Инж. Димо Иванов подчерта, че различните форми на недекларирания труд, сред които са работата без писмен договор, забавянето на трудовите възнаграждения, недостатъчната почивка, неизползването на отпуск и извънредния труд, също допринасят за настъпването на трудовите злополуки. Недекларираният труд създава несигурност у работещите. Така те са изложени на стрес, преумора, бърнаут, влошено здраве и натоварване заради кратките срокове за изпълнение на поставените задачи“, обясни той. От началото на годината по данни на Главната инспекция по труда смъртните злополуки вследствие на инфаркт и инсулт са 21 броя.

Инж. Александър Борисов, началник на отдел „Анализ на контролната дейност“ в ИА ГИТ, разгледа данните от контролната дейност на Агенцията, свързани с трудовия травматизъм и обърна внимание на причините, водещи най-често до настъпването на трудови злополуки. Инж. Борисов апелира към присъстващите работодатели да не подценяват рисковете на работното място, да провеждат адекватни обучения на своите работници и служители и да насърчават добри модели на работа. „Това ще допринесе за изграждането на култура на превенция, която е в основата на спазването на правилата за безопасна работа“, категоричен бе той.

За 2023 г. Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Кюстендил (ДИТ Кюстендил) е извършила 1166 бр. проверки в 840 бр. предприятия с 14 654 бр. работници и служители. Констатирани са 4225 бр. нарушения. От тях 2296 бр. засягат здравословните и безопасни условия на труд, а 1913 бр. са свързани с осъществяването на трудовите правоотношения. При проверките в област Кюстендил са установени 68 работници, полагащи труд без сключен писмен трудов договор през миналата година.

За миналата година инспекторите по труда от ДИТ Кюстендил са извършили 15 броя проверки във връзка с възникнали трудови злополуки на територията на областта, като две от злополуките са с фатален изход.

Националната кампания „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква.“ се провежда по инициатива на ИА ГИТ със съдействието на Министерството на труда и социалната политика. Досега регионални форуми за трудовия травматизъм бяха организирани в градовете Пазарджик, Враца, Бургас, Сливен, Ловеч, Плевен, Шумен, София, Велико Търново, Габрово и Благоевград. Предстои организирането на регионални срещи и в други областни градове в страната.

Презентациите от форума са налични на: https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/423/node/12908