Инспекцията по труда запозна студенти от Нов български университет с трудовите им права и задължения при работа в чужбина

Лекция за правата и задълженията на работещите българи в чужбина изнесоха пред студенти от Нов български университет Деница Николова и Димитър Маджаров от дирекция „Трудова мобилност“ към ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ).

В началото на презентацията представителите на Агенцията направиха кратко представяне на статута, ролята и функциите на Инспекцията по труда като контролен орган, гарантиращ спазването на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности. По време на лекцията бяха представени основните моменти от законодателството в областта на командироването и изпращането в рамките на предоставяне на услуги, дейността на предприятията, осигуряващи временна работа и трудовата заетост на чужденци – граждани на трети страни, у нас. Инспекторите по труда представиха и конкретни  случаи от техния професионален опит и добри практики от участието им в трансгранични събития, международни проекти и съвместни и съгласувани проверки с други държави – членки на ЕС.

За 2024 г. това бе второто организирано информационно събитие за Нов български университет, в което взеха участие представители на Главната инспекция по труда. То е част от поетите ангажименти на Агенцията във връзка с подписаното в началото на годината Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност. Досега лекции са изнесени още във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ и в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, с които ИА ГИТ също има подписани споразумения.

През месец април 2024 г. представител на ИА ГИТ взе участие и в кариерния форум на Техническия университет - София.

Продължават и лекциите в средните училища с цел запознаване на младежите с техните трудови права и задължения и защо е важно да спазват правилата за безопасна работа. Във фокуса на събитията попадат учащите, защото те са бъдещи участници на пазара на труда, а културата на превенция се възпитава още в процеса на училищния етап на обучение. Към момента такива събития се проведоха в градовете Видин, Варна, Бургас, Добрич, Монтана, Хасково, Пазарджик, Силистра, Русе, Шумен. Предстои провеждането им и в други градове в страната.