Процедури • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > Процедури

Процедури

Издаване на разрешение за допускане до употреба на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология

Правно основание - Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 9 от Приложение № 2 към чл. 8 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР)

Издаване на разрешение за допускане до употреба на взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология от внос

Правно основание - Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 14 от Приложение №2 към чл.8 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР)

Издаване на разрешение за извършване на промишлени изпитания на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения предназначени за взривната техника и технология

Правно основание - Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 6 от Приложение №2 към чл. 8 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР)

Издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали

Правно основание - Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 6 от Приложение №2 към чл. 8 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР)

Издаване на разрешение за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи (издава се от Дирекции "Инспекция по труда")

Правно основание: чл. 13г, ал. 2 във връзка с чл. 13в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)

Издаване на разрешение за проектиране на специални взривни работи

Правно основание - Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 11 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР)

Издаване на разрешение за извършване на специални взривни работи

Правно основание: чл. 13г, ал. 2 във връзка с чл. 13б от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица

Правно основание -  чл. 302, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ)

Издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл.333, ал.1 и ал.5 от КТ

Правно основание -  чл. 333, ал. 1 и ал. 5 от Кодекса на трудачл. 6 Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила.

   12 > >>