Вписване в специален регистър на колективни трудови договори (КТД) на предприятия и на допълнителни споразумения (анекси) към тях (подават се в Дирекции "Инспекция по труда") • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > Процедури

Вписване в специален регистър на колективни трудови договори (КТД) на предприятия и на допълнителни споразумения (анекси) към тях (подават се в Дирекции "Инспекция по труда")

Наименование – Вписване в специален регистър на колективни трудови договори (КТД) на предприятия и на допълнителни споразумения (анекси) към тях (подават се в Дирекции "Инспекция по труда") № на услугата/режима в Регистъра на услугите 1461)

Правно основание – чл. 53, ал. 3 и чл. 56, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ)

Заявител – синдикати и работодатели

Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

4.1. Необходими документи:

    • Писмено заявление за регистрация на КТД (анекс към КТД), подписано от всички страни по КТД (анекс към КТД)
    • Оригинален екземпляр от подписания КТД (анекс към КТД)
    • Сканирано изображение на КТД (анекс към КТД), записано на електронен носител

4.2. Подаване на документите:

Искането, оригиналният екземпляр и електронният носител се подават в Дирекция „Инспекция по труда” (Д ИТ) за съответната област на Република България, на територията на която се намират седалището и адреса на управление на предприятието.

Дирекция Инспекция по труда

Област на Република България

1

Дирекция "Инспекция по труда" -  Благоевград

Благоевград

2

Дирекция "Инспекция по труда" – Бургас

Бургас

3

Дирекция "Инспекция по труда" – Варна

Варна

4

Дирекция "Инспекция по труда" - Велико Търново

Велико Търново

5

Дирекция „Инспекция по труда” - Видин

Видин

6

Дирекция "Инспекция по труда" – Враца

Враца

7

Дирекция "Инспекция по труда" – Габрово

Габрово

8

Дирекция "Инспекция по труда" – Добрич

Добрич

9

Дирекция «Инспекция по труда» - Кюстендил

Кюстендил

10

Дирекция "Инспекция по труда" – Кърджали

Кърджали

11

Дирекция "Инспекция по труда" – Ловеч

Ловеч

12

Дирекция "Инспекция по труда" – Монтана

Монтана

13

Дирекция "Инспекция по труда" – Пазарджик

Пазарджик

14

Дирекция "Инспекция по труда" – Перник

Перник

15

Дирекция "Инспекция по труда" – Плевен

Плевен

16

Дирекция "Инспекция по труда" – Пловдив

Пловдив

17

Дирекция "Инспекция по труда" – Разград

Разград

18

Дирекция "Инспекция по труда" – Русе

Русе

19

Дирекция "Инспекция по труда" – Силистра

Силистра

20

Дирекция "Инспекция по труда" – Сливен

Сливен

21

Дирекция "Инспекция по труда" – Смолян

Смолян

22

Дирекция "Инспекция по труда" – София

Райони на Столична община*:

1. Район "Връбница"

2. Район "Възраждане"

3. Район "Илинден"

4. Район "Изгрев"

5. Район "Искър"

6. Район "Красно село"

7. Район "Красна поляна"

8. Район "Лозенец"

9. Район "Младост"

10. Район "Надежда"

11. Район "Оборище"

12. Район "Подуяне"

13. Район "Сердика"

14. Район "Слатина"

15. Район "Средец"

16. Район "Студентски"

17. Район "Триадица"

23

Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" София

Софийска област и райони на Столична община*:

1.Район "Кремиковци"

2.Район "Нови Искър"

3.Район "Банкя"

4.Район "Витоша"

5.Район "Панчерево"

6.Район "Люлин"

7.Район "Овча купел"

24

Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора

Стара Загора

25

Дирекция "Инспекция по труда" – Търговище

Търговище

26

Дирекция "Инспекция по труда" – Хасково

Хасково

27

Дирекция "Инспекция по труда" - Шумен

Шумен

28

Дирекция "Инспекция по труда" – Ямбол

Ямбол

*Забележка

По вътрешно разпределение област София-град е разделена между Дирекция „Инспекция по труда” София  и Дирекция „Инспекция по труда Софийска област” София на принципа на районното деление на Столична община. *Забележка:

 4.3. Срок на изпълнение – 1 месец съгласно чл. 53, ал. 4 от КТ.

5. Срок на валидност на вписването – съгласно срока на действие на КТД (анекс към КТД)

6. Цена/такса за издаване – няма

7. Образци на документи: - няма