Издаване на нова трудова книжка • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
 • a-
 • a 
 • a+
 • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > Процедури

Издаване на нова трудова книжка

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

 

 1. Наименование - Издаване на нова трудова книжка (№ на услугата/режима в Регистъра на услугите 804)
 2. Правно основание –  чл. 350, ал. 2 и ал. 3 от Кодекса на труда и чл. 7 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж
 3. Заявител – юридически лица или физически лица
 4. Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

4.1. Необходими документи:

 • Заявление-декларация (по образец)
 • Образец Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС). Образецът се изготвя от всяко предприятие, с което лицето е било в трудови правоотношения.
 • Трудова книжка (нов образец).

4.2. Подаване на документите:

Заявление-декларация и придружаващите го документи се подават в Дирекция „Инспекция по труда” (Д ИТ) за съответната област на Република България, на територията на която е адресната регистрация на лицето (за физически лица) или на територията на която се намират седалището и адреса на управление на предприятието (за юридически лица).

Дирекция Инспекция по труда

Област на Република България

1

Дирекция "Инспекция по труда" -  Благоевград

Адрес: 2700, гр.Благоевград, пл."Георги Измирлиев" №9

Благоевград

2

Дирекция "Инспекция по труда" – Бургас

Адрес: 8000, гр.Бургас, ул."Шейново" №24, ет.4

Бургас

3

Дирекция "Инспекция по труда" – Варна

Адрес: 9000, гр.Варна, ул."Христо Самсаров" №2А

Варна

4

Дирекция "Инспекция по труда" - Велико Търново

Адрес: 5000, гр.В.Търново, ул."Христо Ботев" №2А

Велико Търново

5

Дирекция "Инспекция по труда" - Видин

Адрес: 3700, гр. Видин, ул."Дунавска" №6

Видин

6

Дирекция "Инспекция по труда" – Враца

Адрес: 3000, гр. Враца, ул."Стоян Заимов" №2

Враца

7

Дирекция "Инспекция по труда" – Габрово

Адрес: 5300, гр. Габрово, ул."Брянска" №30

Габрово

8

Дирекция "Инспекция по труда" – Добрич

Адрес: 9300, гр.Добрич, ул."Независимост" №7, ет.5

Добрич

9

Дирекция "Инспекция по труда" - Кюстендил

Адрес: 2500, гр.Кюстендил, ул."Гладстон" №35

Кюстендил

10

Дирекция "Инспекция по труда" – Кърджали

Адрес: 6600, гр.Кърджали, ул."Деспот Слав" №1, ет. 4

Кърджали

11

Дирекция "Инспекция по труда" – Ловеч

Адрес: 5500, гр.Ловеч, бул."България" №10

Ловеч

12

Дирекция "Инспекция по труда" – Монтана

Адрес: 3400, гр.Монтана, пл."Жеравица" № 5, ет. 3

Монтана

13

Дирекция "Инспекция по труда" – Пазарджик

Адрес: 4400, гр.Пазарджик, ул."Екзарх Йосиф" №15

Пазарджик

14

Дирекция "Инспекция по труда" – Перник

Адрес: 2300, гр.Перник, пл."Кракра" №1, Синдикален дом, ет.6

Перник

15

Дирекция "Инспекция по труда" – Плевен

Адрес: 5800, гр.Плевен, ул."Александър Стамболийски" №1

Плевен

16

Дирекция "Инспекция по труда" – Пловдив

Адрес: 4000, гр.Пловдив, пл."Централен" №1, ет.5

Пловдив

17

Дирекция "Инспекция по труда" – Разград

Адрес: 7200, гр.Разград, бул."България" №15

Разград

18

Дирекция "Инспекция по труда" – Русе

Адрес: 7000, гр.Русе, ул."Александровска" №53

Русе

19

Дирекция "Инспекция по труда" – Силистра

Адрес: 7500, гр.Силистра, ул."Добруджа" №1

Силистра

20

Дирекция "Инспекция по труда" – Сливен

Адрес: 8800, гр.Сливен, ул."Цар Самуил" №1, ет.3

Сливен

21

Дирекция "Инспекция по труда" – Смолян

Адрес: 4700, гр.Смолян, бул."България" №58

Смолян

22

Дирекция "Инспекция по труда" – София

Адрес: 1040, гр.София, район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул."Лъчезар Станчев" №20

Райони на Столична община*:

1. Район "Връбница"

2. Район "Възраждане"

3. Район "Илинден"

4. Район "Изгрев"

5. Район "Искър"

6. Район "Красно село"

7. Район "Красна поляна"

8. Район "Лозенец"

9. Район "Младост"

10. Район "Надежда"

11. Район "Оборище"

12. Район "Подуяне"

13. Район "Сердика"

14. Район "Слатина"

15. Район "Средец"

16. Район "Студентски"

17. Район "Триадица"

23

Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" София

Адрес: 1000, гр.София, бул."Витоша" №6, ет. 2

Софийска област и райони на Столична община*:

1.Район "Кремиковци"

2.Район "Нови Искър"

3.Район "Банкя"

4.Район "Витоша"

5.Район "Панчерево"

6.Район "Люлин"

7.Район "Овча купел"

24

Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора

Адрес: 6000, гр.Стара Загора, ул."Стефан Караджа" № 8, ет.3

Стара Загора

25

Дирекция "Инспекция по труда" – Търговище

Адрес: 7700, гр.Търговище, ул."Стефан Караджа" №1

Търговище

26

Дирекция "Инспекция по труда" – Хасково

Адрес: 6300, гр.Хасково, ул."Патриарх Евтимий" №2

Хасково

27

Дирекция "Инспекция по труда" - Шумен

Адрес: 9700, гр.Шумен, бул."Славянски" №30

Шумен

28

Дирекция "Инспекция по труда" – Ямбол

Адрес: 8600, гр.Ямбол, ул."Търговска" №2, п.к.306

Ямбол

*Забележка:

По вътрешно разпределение област София-град е разделена между Дирекция „Инспекция по труда” София  и Дирекция „Инспекция по труда Софийска област” София на принципа на районното деление на Столична община.

4.3. Начин на подаване на документите – документите могат да бъдат подадени на място в деловодството на Д ИТ, да бъдат изпратени по пощата или по куриер.

4.4. Начин на получаване – в заявлението-декларация заявителят може да определи по какъв начин желае да получи новата си трудова книжка, а именно:

 • на място в деловодството на Д ИТ /лично или от упълномощено лице/;
 • по пощата на посочен от заявителя адрес;
 • по куриер за сметка на заявителя.

4.5. Срок на изпълнение – 7 дни, съгласно чл. 57, ал. 2 АПК.

5. Срок на валидност на новата трудова книжка  - няма

6. Цена/такса за издаване – няма

7. Образци на документи:

7.1. Заявление-декларация за издаване на нова трудова книжка по чл. 350, ал.2 и ал.3 от КТ и чл. 7 от НТКТС

7.2. Приложение № 2 към НТКТС