Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Дейност на Агенцията > Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ

Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

„ЕВРОМАНГАН“ ЕАД, ЕИК 124058778 с Решение № 29 от 11.03.2020 г. на Окръжен съд Добрич, вписано в Търговския регистър на 13.03.2020 г. е с открито производство по несъстоятелност. „ЕТРИМА“ АД, ЕИК 832047959 с Решение № 450 от...