Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Дейност на Агенцията > Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ

Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

„КОМПЛЕКТ-ББ“ ООД, ЕИК 112665390 с Решение № 260011 от 23.09.2020 г. на Окръжен съд Пазарджик, вписано в Търговския регистър на 23.09.2020 г. е обявено в несъстоятелност. „ГУД БОЙС КЪСТЪМ“ ООД, ЕИК 205139041 с Решение №...