Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Дейност на Агенцията > Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ

Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

„Технокороза“ АД, ЕИК 820174125 с Решение № 59 от 01.07.2020 г. на Окръжен съд Ловеч, вписано в Търговския регистър на 01.07.2020 г. е обявено в несъстоятелност. „Коопуслуги“ ЕООД, ЕИК 000305169 с Решение от 02.07.2020 г....