Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Дейност на Агенцията > Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ

Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

„ЕВРО АРТ СТИЛ-ИМОТИ.БГ“ ООД, ЕИК 201801565 с Решение № 348 от 24.01.2020 г. на Окръжен съд - Благоевград, вписано в търговския регистър на 27.01.2020 г., е обявено в несъстоятелност. „БлокЕкс“ ЕООД, ЕИК 204737139 с Решение...