Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Дейност на Агенцията > Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ

Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

„БлокЕкс“ ЕООД, ЕИК 204737139 с Решение № 2349 от 27.12.2019 г. на Софийски градски съд, вписано в търговския регистър на 27.12.2019 г., е обявено в несъстоятелност. „ДИМАРХ СТРОЙ“ ЕАД, ЕИК 204242914 с Решение № 60 от...