Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Дейност на Агенцията > Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ

Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

С Решение от 14.10.2019 г. на Софийски градски съд, вписано в търговския регистър на 14.10.2019 г., е обявено в несъстоятелност „ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ“ ЕАД, ЕИК 131366464. „АЙ ПИ ЕМ ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 201534543 с Решение...