Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Дейност на Агенцията > Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ

Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

„АМАРИЛИС - 2015“ EOOД, ЕИК 203571484 с Решение № 293 от 28.05.2019 г. на Пловдивския окръжен съд, вписано в търговския регистър на 03.06.2019 г., е обявено в несъстоятелност. „ФЕММЕ ТЕКС” ООД, ЕИК: 204376653 с Решение № 36...