Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Дейност на Агенцията > Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ

Решения по дела за несъстоятелност, инициирани от ИА ГИТ

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

„ГЕНИЕ“ ЕООД, ЕИК 202371629 с Решение № 640 от 22.11.2019 г. на Окръжен съд Пловдив, вписано в търговския регистър на 26.11.2019 г., е обявено в несъстоятелност. „ИНТЕКС-99“ ЕАД, ЕИК 203422706 с Решение № 567 от 15.10.2019...