Специализиран софтуер - Декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > е-Услуги (Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ) > Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Специализиран софтуер - Декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Специализираният софтуер за попълване на Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ можете да изтеглете от следната връзка:

ИЗТЕГЛЯНЕ на софтуера за попълване на декларацията(уведомлението) по чл. 15 от ЗЗБУТ

(При инсталиране на нова версия на софтуера на същия компютър, въведените със старата версия данни се запазват.)

 Декларации и уведомления през 2014 година могат да се подават с версия 2.16 или по-нова.

 Актуалната версия на софтуера е 2.16.

Важна информация за подписване с УЕП   

За използване на функционалността "Подписване с УЕП" директно от софтуера е необходимо да са инсталирани описаните по-долу два файла. Това са системни файлове, които в повечето случаи са вече инсталирани и не е нужно това да се прави отново. Моля инсталирайте ги, ако при използване на функционалността "Подписване с УЕП" от софтуера системата Ви изведе съобщение, че това е необходимо. Допълнително от тази връзка можете да се запознаете с различните начини за подписване с УЕП на файла за подаване през Интернет.

*** CAPICOM 2.1.0.2 Redistributables - необходим само за операционни системи Microsoft Windows Server 2003, Windows XP, Vista и Windows 7, ако вече не е инсталиран. Може да бъде свален от Интернет от тази връзка.

*** Security Update for CAPICOM (KB931906) - необходим за всички поддържани операционни системи, ако вече не е инсталиран. Може да бъде свален от Интернет от тази връзка.

Минимални технически изисквания

Операционна система - Microsoft Windows XP , Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2000, Windows Server 2003 или Windows Server 2008.

Разделителна способност на екрана - минимум 1024 х 768 пиксела.

Координати за връзка при нужда от допълнителна информация

Въпроси относно попълването на декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд може да задавате на електронна поща deklaracia@gli.government.bg и на тел. 02/  8101 724 и 02/  8101 708.

Технически въпроси относно използването на софтуера за попълване на декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ може да задавате на електронна поща zbut@digitech.bg