Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > Административни услуги > Разрешителни режими

Разрешителни режими

1

Номер на услугата в Регистъра на услугите - 2204

Издаване на разрешение за допускане до употреба на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология

Срок: 7 дни

2

Номер на услугата в Регистъра на услугите - 2230

Издаване на разрешение за допускане до употреба на взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология от внос

Срок: 7 дни

3

Номер на услугата в Регистъра на услугите - 2252

Издаване на разрешение  за извършване на промишлени изпитвания на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения предназначени за взривната техника и технология

Срок: 7 дни

4

Номер на услугата в Регистъра на услугите - 2197

Издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали

Срок: 7 дни

5

Номер на услугата в Регистъра на услугите - 1460

Издаване на разрешение за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи (Издава се от Дирекция „Инспекция по труда”)

Срок: 5 работни дни

6

Номер на услугата в Регистъра на услугите - 2225

Издаване на разрешениe за проектиране на специални взривни работи

Срок: 7 дни

7

Номер на услугата в Регистъра на услугите - 803

Издаване на разрешение за извършване на специални взривни работи (Издава се от Дирекции “Инспекция по труда”)

Срок: 5 работни дни

8

Номер на услугата в Регистъра на услугите - 2377

Издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица

Срок: 7 дни

9

Номер на услугата в Регистъра на услугите - 598

Издаване на предварително разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила (издава се от Дирекция “Инспекция по труда”)

Срок: 7 дни