Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > Административни услуги > Разрешителни режими

Разрешителни режими

1

Издаване на разрешение за допускане до употреба на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология - издава се от Главна дирекция "Инспектиране на труда"- срок: 7 дни, чл.57, ал.2 от АПК; описание на процедурата

2

Издаване на разрешение за допускане до употреба на взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология от внос - издава се от Главна дирекция "Инспектиране на труда" срок: 7 дни, чл. 57, ал.2 от АПК; описание на процедурата

3

Издаване на разрешение  за извършване на промишлени изпитвания на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения предназначени за взривната техника и технология - издава се от Главна дирекция "Инспектиране на труда" – срок: 7 дни, чл.57, ал.2 от АПК; описание на процедурата

4

Издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали - издава се от Главна дирекция "Инспектиране на труда" - срок: 7 дни, чл. 57, ал.2 от АПК; описание на процедурата

5

Издаване на разрешение за извършване на технологични взривни работи - издава се от съответната Дирекция „Инспекция по труда” – срок: 5 работни дни, чл.13г, ал.2 от ЗЗБУТ; описание на процедурата

6

Издаване на разрешениe за проектиране на специални взривни работи - издава се от Главна дирекция "Инспектиране на труда" – срок: 7 дни, чл.57, ал.2 от АПК; описание на процедурата

7

Искане за издаване на разрешение за извършване на специални взривни работи - издава се от съответната Дирекция “Инспекция по труда” - срок: 5 работни дни, чл.13г, ал.2 от ЗЗБУТ; описание на процедурата

8

Издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица – срок: 7 дни; описание на процедурата

9

Издаване на предварително разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл.333, ал.1 и ал.5 от Кодекса на труда, чл. 6 Наредба № 5 за болестите при които работниците боледуващи от тях имат особенна закрила – извършва се от съответната Дирекция “Инспекция по труда” – срок: 7 дни; описание на процедурата