Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > Административни услуги > Регистрационни режими

Регистрационни режими

1

Приемане на писмени заявления за вписване в специален регистър на браншови колективни трудови договори (КТД) на предприятия и на допълнителни споразумения (анекси) към тях (на браншово или отраслово ниво) – извършва се от деловодството на ИА ГИТ – срок: 1 месец, съгласно чл. 53, ал. 4 от КТ; описание на процедурата

2

Приемане на писмени заявления за вписване в специален регистър на колективни трудови договори (КТД) на предприятия и на допълнителни споразумения (анекси) към тях (на ниво предприятие) - извършва се от съответната Дирекция “Инспекция по труда” – срок: 1 месец, съгласно чл. 53, ал. 4 от КТ; описание на процедурата.