ГИТ предупреди директорите на мини: Има опасност от аварии след валежите, наложителни са превантивни мерки • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър

Kалендар

декември 2019
пн вт ср чт пт сб нд
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

ГИТ предупреди директорите на мини: Има опасност от аварии след валежите, наложителни са превантивни мерки

21.05.14 | Пресцентър

Обилните валежи в страната създават повишен риск от наводнения на подземните минни обекти. Работодателите от предприятията за подземен добив на руди и въглища трябва да предприемат превантивни мерки за защита на живота и здравето на работещите и за недопускане на аварийни ситуации. За това предупреди ръководителите на 16-те мини в страната Главна инспекция по труда чрез специални указания.

На работодателите на рисковите обекти се напомня, че трябва да изпълнят мерките в задължителния за всяко добивно предприятие план за предотвратяване и ликвидиране на аварии. В него трябва да са предвидени конкретни мерки за предотвратяване точно на наводнения, образуване на свлачища и пропадания, както и за спасяване на хора в случай на наводнение в мината.

За улеснение на ръководствата на предприятията за подземен добив експерти на ИА „ГИТ” им обръщат специално внимание кои са признаците  за евентуална бъдеща опасност, както и какви конкретни мерки за защита на живота и здравето на работещите трябва да се предприемат. Един от проследимите признаци за хлътвания, срутища и свличане на земни пластове например е изменението в релефа на повърхността над минните изработки. Оросяване на забоя, капеж, усилване на скалния натиск и др. може да са признаци за възможен пробив на вода и глина. В тези случаи работата се прекратява и хората от този забой, както и работещите от всички други изработки, намиращи се под опасност от наводняване, се извеждат на безопасно място. Необходим е непрекъснат контрол на състава на рудничния въздух, тъй като  наличието на повишена концентрация на въглероден оксид, въглероден диоксид, метан, сероводород и кислород, може да е признак за нахлуване на вода и кал от съседни изработки и отработени пространства.

Като част от рисковите производства предприятията за подземен добив подлежат на периодичен контрол. Той се осъществява на три месеца във въглищните мини и на шест месеца в рудодобивните. В момента се извършва проверка, свързана с периодичния контрол, в „Горубсо” -  Златоград. Заради специфичните опасности, предизвикани от обилните валежи, обаче контролните органи на ИА „ГИТ” започват тематични проверки в предприятията за подземен добив на руди и въглища, за да се установи какви мерки са предприети за предотвратяване на наводнения и свлачища. Както и каква е готовността в тези обекти за реакция при възникване на аварийни ситуации, свързани с повишената интензивност на валежите, покачването на речните нива и подводните води в страната.