Мините в България са готови за защита от наводнения • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър

Kалендар

декември 2019
пн вт ср чт пт сб нд
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Мините в България са готови за защита от наводнения

26.06.14 | Пресцентър

Предприятията за подземен добив у нас като цяло имат готовност да се справят с опасностите от наводнения дори при сериозно  завишаване на количеството валежи. Работодателите са предприели превантивни мерки във връзка с обилните валежи и предполагаемия голям водоприток към мините. Това показват резултатите от проверките на Инспекцията по труда в 15-те работещи мини у нас, извършени в периода 22.05.2014 г. – 06.06.2014 г. Извънредната инспекционна кампания беше организирана във връзка с усложнената обстановка в страната заради продължителните валежи. Целта на проверките беше да се установи подготвени ли са подземните минни обекти в условията на повишен водоприток да гарантират безопасността на труда чрез превантивни мерки и да се справят с аварийни ситуации.

Проверките установиха, че всички 15 дружества, които извършват подземен добив на рудни и нерудни полезни изкопаеми и въглища, имат готовност да поемат водопритоци, много по-големи от максимално регистрираните за месец май 2014 г. Анализът на данните показва, че водопритокът през май 2014 г. значително превишава регистрирания през септември 2013 г. Например на 21 май изпомпеното количество вода от една подземна помпена станция е 2401 м3/24 h, докато към 01.09.2013 г. то е било 1300 м3/24 h. Отчетено е завишение от 85%. Аналогични са данните и от другите предприятия, за които са предоставени такива.

Установи се, че където се  налага, са изградени водоотвеждащи системи чрез подземни канали, канавки, бетонни стени, висящи тръбопроводи и др., чиято цел е да ограничи до минимум постъпващата вода в подземните изработки. Рудниците в близост до реки са подсигурени срещу високи води на водните басейни чрез временни диги около входовете. Във всички предприятия за подземен добив има установена практика да се извършват периодични прегледи на крепежите и състоянието на изработките. Често водоотливът се осигурява от минимален брой помпени агрегати, но при нужда има достатъчно готови да бъдат пуснати в експлоатация. Чрез въвеждане на работа по график се осигурява непрекъснат режим на източване, а водосборниците и утайниците се почистват периодично и по схема, която гарантира свободен обем и нормален процес на утаяване. Изградените утаители и водосборници са с достатъчен обем и се почистват периодично.

Във всички предприятия за подземен добив се осигурява двойно електрозахранване на рудника, за да се гарантира подаване на ток при авария. Допълнително помпените станции се захранват със самостоятелни кабелни линии, което е съществен елемент за гарантиране постоянното подаване на напрежение. Не е осигурено резервно електрозахранване само в един хоризонт на един рудник. Нивата на големите водни басейни се следят от минноспасителната служба (МСС). Във всички рудници е проиграна аварийна ситуация, предизвикана от внезапно нахлуване на вода в подземните галерии и са съставени необходимите документи за това.

Въпреки добрата подготовка като цяло за реакция при риск от завишен водоприток, бяха установени и няколко единични нарушения. На някои места не се извършва измерване на притока на рудничната вода. В един рудник не се ремонтират своевременно аварирали помпени агрегати, в резултат на което броят им в определени периоди пада под необходимия минимум. Не е осигурено резервно електрозахранване на помпените агрегати за част от един рудник. В друг не се води документация за надзора на помпената станция. Установен е корозирал основен тръбопровод на воотливната система, който не отговаря на изискванията за безопасност и здраве при работа.

Установени са и други нарушения по безопасността на труда, които не са свързани с осигуряването на водоотлив. По време на проверките са съставени пет акта за спиране на машини, съоръжения и работни места, както и два за установяване на административно нарушение на длъжностни лица. За констатираните нарушения са дадени задължителни за изпълнение принудителни административни мерки. След изтичане на сроковете ще има последващи проверки.