ГИТ проверява предприятията в шивашката индустрия за ергономични условия на труд • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър

Kалендар

юли 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

ГИТ проверява предприятията в шивашката индустрия за ергономични условия на труд

20.08.14 | Пресцентър

403 проверки в 393 предприятия от икономическа дейност „Производство на облекло” е извършила Главна инспекция по труда в рамките на провежданата през годината инспекционна и информационна кампания „Ергономия на работното място”. Акцентът на кампанията беше през месец юли. Броят на заетите в проверените предприятия е 17 699.

При проверките е констатирано, че нерядко работодателите в производството на облекло не осигуряват и елементарни удобства на работниците и служителите си, като подходящи столове, които могат да се коригират съобразно ръста на работника, работната поза и характера на производствения процес. Не се осигуряват устройства за сядане на работещите, когато работят прави – при кроене, гладене, преглед на дефекти. Работните повърхности са малки и пречат на свободата на движенията при извършване на отделните дейности. Не са разработени специфични за всеки вид труд профилактични програми за намаляване на ергономичните рискови фактори, като ограничаване на повтарящите се движения, на полагането на труд в неудобна работна поза  и т.н.

Подобни рискове могат да се минимизират чрез съобразяване на оборудването и обзавеждането на работните места с ергономичните изисквания. Удобното обзавеждане на работното място, като наличието на регулируем работен плот и стол, които могат да се регулират според индивидуалните особености на работещия и така да се избегне работа при неудобна работна поза, е основно ергономично изискване. Негативното влияние на продължителната седяща поза може да се облекчи с периодична промяна на ушиваните изделия (редуване на големи с малки по размер) и по-чести почивки. Материалите и инструментите трябва да бъдат в ръчния обсег на работещите и те да ги достигат без да се налага прекомерно разтягане, повдигане на пръсти или полагане на друго усилие за това. Могат да се осигурят специални приспособления за педалите на машините, които да създадат опора както за работещия крак, така и за свободния. Подреждането на работното помещение трябва да не създава препятствия за движение в него.

По време на проверките досега са установени 2485 нарушения, от които 1575 са свързани с изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Дадени са 2455 задължителни за изпълнение предписания и са съставени 82 акта. Въпреки че нарушенията, свързани със здравословните и безопасни условия на труд като цяло са повече, актовете са съставени основно за нарушения по трудовите правоотношения – 66 броя от всички. Най-често те са за работа без писмен договор, забавени възнаграждения, нерегламентирано полагане на извънреден труд и т.н.

За отклоненията от ергономичните изисквания за работното място инспекторите по труда са дали задължителни за изпълнение предписания за отстраняването им, а сроковете са съобразени с реалистичните възможности за това. Така работодателите получават информация и насоки как да подобрят ергономичните условия на труд в своите предприятия, с което се изпълнява и основната цел на кампанията - инфрмационната. Ще има и последващи проверки, за да се установи дали предписанията са изпълнени.

Кампанията „Ергономия на работното място” се организира в „Производството на облекло”, тъй като в икономическата дейност традиционно се появяват много професионални заболявания заради постоянно повтарящите се движения, продължителните статични пози (седяща и права работна поза), работата с ръчни машини и инструменти, вдигане на тежести (най-често топове с плат) и др. Тя продължава до края на годината. Кампанията е планирана в резултат на препоръките на Комитета на старшите инспектори (SLIK), според които е нужно ГИТ да фокусира контролната си дейност върху ергономията и физическите натоварвания.

В съобщение на Европейската комисия до Европейския парламент относно  стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014—2020 г. пък се цитира изследване на Евробарометър, според което 28% от работещите смятат ергономичните рискове (повтарящи се движения, работа в изморителни и болезнени пози) като едни от най-сериозните професионални рискове. Според работещите това е вторият най-сериозен риск на работното място след стреса, който е №1 за 53% от работниците и служителите. Третият е ежедневното повдигане, носене или преместване на товари (24%).

КАКВО Е ЕРГОНОМИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО?

Ергономията е наука за създаване на добри условия за труд чрез правилно и целесъобразно използване на оборудването и работната среда. Ергономията има изисквания дори към цветовото оформление на работните помещения, което не бива да натоварва очите. Има изисквания за силата на осветлението. Като пример за създаване на допълнително удобство е осигуряването на локално осветление с възможност за насочване на светлината. Работодателят е длъжен да вземе мерки дори, когато програмният продукт, с който се работи, е прекалено труден. В този случай трябва да се осигури обучение на работниците и служителите, тъй като това ще подобри качеството на работата им и ще намали стреса им от невъзможността да се справят с поставените задачи.

ДОБРА ПРАКТИКА

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и Съветът на старшите инспектори в Европа от години се борят за подобряване на условията на труд чрез съобразяването им с ергономичните изисквания. През 2009 г. професионалните сдружения  в отрасъла в Германия инициират проект за разработване на ергономично проектиран модел на шивашкото работно място. Причината – изследване показва, че  нараства броят на свързаните с труда заболявания и изгубените работни часове  в германската шивашка промишленост поради увреждания на гръбначния стълб и раменния пояс, които представляват повече от 34% от всички изгубени работни дни.

Проектът тогава е осъществен в осем шивашки фирми и по него са реконструирани 40 шивашки работни места, като не само е променено работното оформление на пространство под работния плот, но и са направени реконструкции на машините, най-вече за по-удобно боравене с педалите. Инвестицията за подобряване на едно работно място е била 1500 евро. Резултатът е, че само за няколко месеца тя на практика се възвръща, тъй като изгубените работни дни намаляват с 16%, времето на ефективна работа на преработените машини се увеличава с 50%, а производителността се повишава с около 15%. Според Европейската агенция за безопасност и здраве при работа този подход може да бъде приложен директно към други шивашки работни места и дори към работни места в други сектори, които са за дейности, свързани със сглобяване на детайли.

Източник:Главна инспекция по труда