Падане от високо заради необезопасени обекти е основният риск за строителите • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър

Kалендар

юли 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Падане от високо заради необезопасени обекти е основният риск за строителите

13.10.14 | Пресцентър

Необезопасени отвори в строителните и конструктивни елементи (стени, етажни плочи и др.) са сред най-честите нарушения, установени от инспекторите по труда по време на извънредната инспекционна кампания в строителството през август и септември. Недостатъчното обезопасяване създава опасности от падане от височина както на хора, така и на тежки предмети, които могат да наранят работещи или преминаващи.

Често строителите работят на външни скелета и етажни плочи без подходящо обезопасяване с достатъчно високи и стабилни парапети, ограждения или покрития. Парапети липсват нерядко и по мостчетата, които се използват за преминаване над изкопи. Самите изкопи не се укрепват при извършване на дейност в тях и има опасност от свличане на земни маси. Допуска се в близост до ръба им да се работи с машини, да се насипва земна маса и да се стоварват строителни материали, което също е предпоставка за свличане. Обезопасяването на изкопите не е достатъчно сигурно, за да предотврати падане на преминаващи хора в тях.

Разхвърляни строителни материали и инструменти по работните площадки, както и опънати електрически кабели, които могат да предизвикат тежки злополуки в резултат на спъване, констатират още инспекторите. Липсата на обезопасяване на електрическите кабели може да доведе и до нарушаване на изолацията им, което създава  риск от инциденти в следствие на удар от електрически ток.

Заради зачестилите тежки трудови злополуки в строителството ИА ГИТ организира информационна и инспекционна кампания в сектора от 12 август до 30 септември 2014 г. По време на кампанията са извършени 908 проверки в 821 предприятия, които извършват строително-монтажни работи. Констатирани са 4977 нарушения. От тях 3611 са свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Спрени до отстраняване на нарушенията са 65 машини, строителни обекти и участъци от тях. Съставени са 287 акта за установяване на административни нарушения. Дадени са 4802 задължителни за изпълнение предписания за отстраняване на нарушенията. Чрез нови проверки се следи дали те са изпълнени.

По време на кампанията специално внимание беше отделено и на информирането на работодателите и длъжностните лица за задълженията им по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. ИА ГИТ напомня, че на сайта на агенцията са публикувани Кодекс с добри практики в строителството и практически инструмент за оценка на риска в сектора, разработени по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа”. В кодекса работодателите могат да открият добри идеи за отстраняване на нередности и за подобряване на условията на труд. Инструментът за оценка на риска им позволява сами да оценят работните си места. 

Източник:Главна инспекция по труда