Фонд „Условия на труд” финансира магистърско обучение на инспектори • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър

Kалендар

Април 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Фонд „Условия на труд” финансира магистърско обучение на инспектори

14.11.14 | Пресцентър

19 инспектори от 11 дирекции „Инспекция по труда” в страната станаха студенти в специалност „Безопасност и здраве при работа” за придобиване на образователно-квалификационна степен «магистър». Обучението им в Университета за национално и световно стопанство се финансира от фонд „Условия на труд” към Министерството на труда и социалната политика. Завършилите ще бъдат обвързани със задължението да работят минимум 3 години в ИА ГИТ.

Благодарение на финансиране от фонда в момента още 90 инспектори (¼ от всички) са включени в тематично обучение „Повишаване на знанията и уменията на служителите с права на инспектори в областта на контролната и административнонаказателната дейност”. То обхваща три целеви групи – юрисконсулти, инспектори по труда без юридическо образование и директори на дирекции. Лектори са преподаватели от СУ „Свети Климент Охридски” и Медицинския университет в гр. София. Обучението обхваща теми, свързани с административнонаказателната дейност, хигиената на труда и служебните правоотношения.

Въпреки ограничените си финансови възможности, ИА ГИТ прави всичко възможно да осигурява на служителите си непрекъснато повишаване на професионалната квалификация и преквалификация, за да упражняват те по-ефективен контрол по спазване на трудовото законодателство. Новите инспектори преминават въвеждащо обучение в рамките на 6 месеца от назначението си. По всеки от проектите, по които ИА ГИТ работи, има планирани обучения. Само за т.г.  те са общо 140, като по една тема се организират по няколко, за да бъдат обхванати всички служители от всички области в страната. Всеки инспектор е преминал през минимум 4 обучения.

Темите са свързани както с по-бързото усвояване и по-ефективно използване на разработените по проектите продукти, така и с нормативната база, която определя правомощията за контрол на ИА ГИТ. Обсъждат се казуси от практиката, възникнали проблеми в инспекционната и административнонаказателната дейност. На базата на тези обсъждания се предприемат мерки за подпомагане на инспекторите чрез изготвянето на методики, указания, въпросници за осъществяване на специфични проверки. Те помагат на инспекторите да се самообучават и да осъществяват качествен контрол дори в сфери, в които не са специалисти.

Разработените по проектите продукти също са с цел подпомагане на инспекторите за осъществяване на по-ефективен контрол. Кодексите за добри практики и практическите инструменти за оценка на риска, създадени по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа”, помагат на инспекторите да оценяват бързо най-рисковите позиции в 30-те най-опасни икономически дейности у нас и да дават най-ефективните предписания за отстраняването им. Внедряването на информационната система, също разработена по проект, ще позволи по-бързо да се идентифицират не само най-рисковите фирми, но къде конкретно са проблемите в тях, и така да се повиши ефективността на проверките.

ИА ГИТ отчита недостига на човешки ресурс и прави всичко в рамките на възможностите си да осигури на инспекторите повече време за инспектиране. Чрез обученията и разработенитените материали, подпомагащи служителите на агенцията, се цели извършването на по-бързи проверки без това да е за сметка на качеството им. Назначените над 100 асистенти по друг проект поеха административните задължения на инспекторите, които сега имат повече време за самото инспектиране. Отделно асистентите трупат опит в сферата на трудовото законодателство и при наличие на свободни инспекторски позиции има възможност да бъдат назначавани като вече подготвени кадри.

В началото на годината контролната дейност беше подпомогната с още 11 позиции за инспектори  без да се увеличава щатът на агенцията. С промяна на устройствения правилник тогава бяха централизирани някои дейности, за да се освободят места за служители с инспекторски права, а ИА ГИТ беше дадена за пример от Министерски съвет как се оптимизира администрация. 

Източник:Главна инспекция по труда