Ръст на проверките с 15% отчита ИА ГИТ благодарение на проект „Подобряване контрола на труда“ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър

Kалендар

юни 2020
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Ръст на проверките с 15% отчита ИА ГИТ благодарение на проект „Подобряване контрола на труда“

22.12.15 | Пресцентър

65 от наетите по проекта асистенти вече са назначени на работа в Агенцията

Заетост като инспектори осигури Главна инспекция по труда на 65 служители, започнали стажа си в Агенцията като асистенти по проект BG051PO001 - 6.1.07 „Подобряване контрола на труда”, по който бяха осигурени 110 работни места. Придобитият опит и умения, както и осигурените обучения - практически и теоретични, помогнаха на част от назначените като асистенти в последствие да се реализират и в други държавни институции, както и в частния сектор.

Благодарение на помощта от асистентите стана възможно и увеличението на броя на проверките, като и на обхвата на обектите на контрол, спрямо базисната 2010 г.  Ръстът на проверките е средно с 15%, като пикът е отчетен през 2012 г., когато те са били с над 20% повече. Увеличение с 10% е отчетено и при предприятията, посетени за първи път от инспектори.

Данните, представени на заключителна пресконференция по проекта «Подобряване контрола на труда», доказват, че той е изключително успешен, тъй като всички заложени цели по него са изпълнени. Проектът се изпълнява във всички 28 области на страната. Стартира през юни 2011 г. и приключва през декември 2015 г. Общият му бюджет е 3 838 125 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.” на Министерството на труда и социалната политика, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основната цел по проекта е повишаване качеството на работа на ИА ГИТ и гарантиране на ефективното прилагане на трудовото законодателство чрез реорганизация на дейността на Инспекцията по труда, съобразно подходящи добри практики на други държави - членки на Европейския съюз, както и осигуряване на непрекъснатост и задълбоченост на упражнявания от органите на Главна инспекция по труда контрол.

За осъществяването й бяха анализирани и усъвършенствани прилаганите процедури в дейността на Агенцията. Това даде възможност част от дейностите, за които не се изискват инспекторски права, да се поемат от обучени асистенти. Така беше освободен повече инспекторски ресурс за извършване на проверки, което е предпоставка за повишаване на разкриваемостта на нарушенията. Беше осигурено поддържащо и надграждащо обучение на 460 служители от специализираната администрация на ИА ГИТ. Това, както и създадената банка с обучени кадри, на които беше осигурена постоянна заетост като инспектори, гарантира устойчивостта на проекта.

 

Източник: Главна инспекция по труда