Над 220 000 нарушения са установили инспекторите по труда през 2015 г. • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър

Kалендар

юни 2020
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Над 220 000 нарушения са установили инспекторите по труда през 2015 г.

19.02.16 | Пресцентър

Нередностите по заплащането на труда продължават да намаляват

Тенденцията за намаляване на нарушенията по заплащане на труда, които бяха водещи в началото на кризата, продължава и през 2015 г. С цел повишаване ефективността на контролната дейност е отчетен лек ръст на последващите проверки за контрол на изпълнението на дадените предписания. Като цяло работодателите се опитват да изпълняват разпоредбите на трудовото законодателство, което се доказва от факта, че неизпълнените предписания са под 1% от всички. Това показват данните от контролната дейност на ИА ГИТ за 2015 г.

Извършени са 50 229 бр. проверки в 39 272 предприятия с 1 539 744 заети в тях лица. Проверките за изпълнение на дадените задължителни предписания са 12 854 през 2015 г. при 12 158 година по-рано.

Констатираните нарушения на нормите на трудовото законодателство през 2015 г. са общо 222 245 броя. Всяка установена и отстранена след намесата на инспекторите по труда нередност на практика предотвратява потенциална опасност за възникване на трудов инцидент, в което се изразява превантивният ефект от контролната дейност. 

 Нарушенията на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са 111 895. Свързаните с трудовите правоотношения нарушения – с възникването, изменението, изпълнението и прекратяването им, със заплащането на труда, разпределението на работното време и др., са 109 670.

Благодарение и на засиления контрол на Инспекцията по труда се отчита трайна тенденция по намаляване на нарушенията  по заплащане на труда, които в началото на кризата бяха с най-голям дял. През 2015 г. те са 12 654 броя, което е 11% от общия брой констатирани нарушения по осъществяване на трудови правоотношения. През 2014 г. този вид нарушения са били 16 150 (12.4%). За сравнение през 2009 г. броят им е бил 20 759 или всяко четвърто нарушение, свързано с трудовите правоотношения, е било по заплащане на труда. Най-често този вид нарушения са установявани в икономически дейности „Търговия на дребно”, „Ресторантьорство”, „Дейности по охрана и разследване“ и „Сухопътен транспорт”. След намесата на инспекторите през м.г. са изплатени забавени възнаграждения и обезщетения за сумата от 24 млн. лв.

Установените случаи на работа без договор през 2015 г. са 2412 броя.  Броят им е идентичен с този през 2014 г., когато те са били 2381. Работещите не могат да полагат труд преди сключването на писмен трудов договор и регистрирането му в НАП. Преди постъпване на работа те трябва да получат екземпляр от сключения трудов договор, подписан и от двете страни, както и копие от уведомлението му в НАП. С персонален идентификационен код те могат по всяко време да проверяват в системата на приходната агенция дали имат регистриран трудов договор. Инспекторите по труда имат правомощие да издават постановление за обявяване на трудово правоотношение, но само ако лицата са установени на работните им места. За да бъдат защитени правата им, работниците и служителите трябва да информират ИА ГИТ, докато са в трудови правоотношения с работодателите си и могат да бъдат установени на работните си места. Освен това контролните органи на ИА ГИТ могат да задължат работодателя да изплати забавено възнаграждение само в размера на договореното писмено в трудовия договор.

През 2015 г. са съставени 9408 акта за установяване на административно нарушение. Повече от 2/3 от тях – 6670 акта, са за нарушения, свързани с трудовите правоотношения, тъй като в повечето случаи те директно водят до отнемане на социални и осигурителни права на работещите. Кoгато животът и здравето, или когато осигурителните права на хората не са пряко застрашени от установеното нарушение, инспекторите по труда дават възможност на работодателите да го отстранят без да търпят финансови санкции, чрез задължителни за изпълнение предписания. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления и одобрени споразумения е в размер на 9 352 537 млн. лв.